Näyttöön perustuva hoitotyö mielenterveystyössä – kokemuksia Kiinan vierailulta 12.–18.1.2014

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen professori Maritta Välimäki ja hoitotieteen opiskelijat Tella Lantta, Virve Pekurinen, Kati Kannisto ja Terhi Suvanne vierailivat Shanghaissa.

CIMOn rahoittamaan “Curriculum Development for the Evidence-based nursing” -hankkeeseen osallistuivat Turun ja Tongjin yliopistojen hoitotieteen laitokset  sekä useat yhteistyökumppanit Suomessa (Turun kaupungin psykiatrinen erikoissairaanhoito, Tehy, Sairaanhoitajaliitto ja ITU Ry) ja Shanghaissa (Shanghai Nursing Quality Control Centre, Shanghai Mental Health Centre, Shanghai Tenth People’s Hospital, Chinese High Nursing Education Commitee ja Shanghai Nursing Association).

Matkan aikana vierailtiin mm. Shanghai Mental Health Centerissä, Tenth People’s Hospitalissa, Shanghai Oriental Hospitalin psykiatrisilla osastoilla ja yhdessä ns. VIP-sairaalassa. Matkalla kuultiin esitelmiä mm. Kiinan terveydenhuoltojärjestelmästä, mielenterveyspalveluista ja niiden kehittämisestä. Suomalaiset vieraat puolestaan perehdyttivät shanghailaisia mm. Suomen terveydenhuolto- ja korkeakoulujärjestelmään sekä terveydenhuollon ja mielenterveyshoitotyön haasteisiin. Mielenterveyspalvelut, kuten muutkin terveyspalvelut, kohtaavat haasteita tulevaisuudessa.

Matkan aikana todettiin, että yhteisiä haasteita sekä Kiinassa että Suomessa ovat mm. globalisaation, väestön ikääntymisen, teknologian kehittymisen ym. aiheuttamat muutokset hoitotyössä. Työn muuttuessa myös osaamis- ja koulutustarpeet muuttuvat. Yhtenä matkan tavoitteena oli selvittää kiinalaisten ja suomalaisten opiskelijoiden näyttöön perustuvan hoitotyön käyttöönottoon liittyviä haasteita ja tarpeita. 

Vierailun aikana rakennettiin verkostoja hankkeen eri osapuolten kesken ja sovittiin hankkeessa toteutettavan koulutusohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta.