TyösuojelurahastoKeräämme vaihtuvalla teemalla ideoita terveydenhuollon kehittämiseksi

Suomessa menetetään satoja tuhansia työvuosia sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen eläköitymisen seurauksena. Terveydenhuollon palvelujen turvaaminen tulevaisuudessa on varmistettava ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan saatavuudella. Mielenterveystyö on työntekijöilleen henkisesti ja fyysisesti rasittava ala. Työntekijöltä edellytetään monipuolista osaamista sekä herkkyyttä toimia haastavalla asiakasalueella. Työvoima turvaaminen tulevaisuudessa edellyttää, että alan tulee olla vetovoimainen ja kilpailukykyinen muiden terveydenhuollon erikoisalojen rinnalla.

Miten työntekijöiden saatavuus voidaan varmistaa mielenterveysalueella ja psykiatrisessa hoitotyössä tulevaisuudessa?

Turun yliopiston hoitotieteen laitos kerää Työsuojelurahaston tukemana kansalaisilta ideoita terveydenhuollon kehittämiseksi. Kansalaisilta kerättävien ideoiden teemat vaihtuvat tietyin väliajoin. Ehdotukset työntekijöitä koskevan saatavuuden varmistamiseksi kerätään joulukuun 2013 loppuun saakka.

Saatuja ideoita hyödynnetään mielenterveysalueen maisteri- ja tohtorikoulutuksen kehittämiseksi sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan pohjaksi. Ideointiin osallistuvien nimiä tai yhteystietoja ei julkaista. Ideoiden jakaja antaa oikeuden ideoiden antamaansa ideaan toiminnan kehittämiseksi.

 

Sähköpostiosoitteesi:*
Otsikko:
Ehdotuksesi:

Turun Yliopisto pidättää oikeuden ehdotetun aiheen käyttöön jatkossa. Aihetta voidaan käyttää kehittämis- tai tutkimustyössä. Aiheen antamisella ei identifioida yksittäisiä käyttäjiä.

Käyttöehdot:*