1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Verkkokurssit

SafelyNet -verkkokursseilla käsitellään muun muassa lainsäädännöllisiä linjauksia, tarkastellaan asioita eri näkökulmista ja ennakoidaan tulevaisuuden haasteita. 
Kurssit noudattavat  teemaa 'Levottomien ja aggressiivisten potilaiden kohtaaminen hoitotyössä' ja kukin kurssi on suunniteltu sisällöltään sopivaksi juuri kyseiselle kohderyhmälle.

Yhteydenotot ja kysymykset lähetetään osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Kurssin järjestäminen edellyttää riittävää osanottajamäärää. Tutustu kursseihimme ja ilmoittaudu sivuillamme!

 

Kurssin nimi
Kurssin keskeiset kysymykset ja käsiteltävät asiat
Laajuus
Kohderyhmä
Lisätietoja

Levottomien ja aggressiivisten potilaiden kohtaaminen psykiatrisessa hoitotyössä

Onko pakkotoimien käytölle perusteita?

Tämä kurssi on kehitetty levottomien ja aggressiivisten potilaiden kohtaamiseen hoitotyössä.

Kurssilla perehdytään erityisesti hoitajan omaan toimintaan ja toiminnan kehittämiseen aggressiivisten potilaiden hoidossa.

5 op (120h) Psykiatrisessa sairaalassa työskentelevät eriasteisesti koulutetut hoitajat

Esite (.pdf)

 

Levottomien ja aggressiivisten potilaiden kohtaaminen oikeuspsykiatrisessa hoitotyössä

Voivatko asiat olla toisin hoidettaessa levottomia ja aggressiivisia potilaita oikeuspsykiatrisessa hoitotyössä? 

Tämä kurssi tarjoaa työkaluja potilastyöhön oikeuspsykiatrian puolella.

5 op (120h) Oikeuspsykiatrian alalla työskentelevät eriasteisesti koulutetut hoitajat Esite (.pdf)

Levottomien ja aggressiivisten nuorten kohtaaminen mielenterveystyössä

Miten kohdata levottomia ja aggressiivisia nuoria mielenterveystyössä? Entä miten käsitellä ja työstää nuorten hoitotyön kuormittavuutta?

Tämä kurssi keskittyy nuorten mielenterveystyön haasteisiin ja ongelmakohtiin.

5 op (120h)

Nuorisopsykiatrian alueella työskentelevät eriasteisesti koulutetut hoitajat

HUOM: Järjestetään yhdistettynä kurssin "Levottomien ja aggressiivisten lasten kohtaaminen lastenpsykiatrisessa hoitotyössä" kanssa

Esite (.pdf)

Levottomien ja aggressiivisten lasten kohtaaminen lastenpsykiatrisessa hoitotyössä

Onko sinulla tarpeeksi työkaluja levottomien ja aggressiivisten lasten kohtaamiseen työssäsi? Miten toimia työyhteisössä ja kehittää omaa itsetuntemusta lastenpsykiatriassa?

Tämä kurssi syventyy lastenpsykiatrian puolella kohdattuihin haasteisiin ja ongelmakohtiin.

5 op (120h)

Lastenpsykiatrian alueella työskentelevät eriasteisesti koulutetut hoitajat

HUOM: Järjestetään yhdistettynä kurssin "Levottomien ja aggressiivisten nuorten kohtaaminen mielenterveystyössä" kanssa

Esite (.pdf)

Levottomien ja aggressiivisten potilaiden kohtaaminen ikääntyvien hoitotyössä

Miten käsitellä ja kohdata haasteellisia vuorovaikutustilanteita ikääntyvien hoitotyössä? Mitä on fyysinen rajoittaminen, mitkä ovat sen riskit ja vaihtoehtoiset toimintatavat?

Tämä kurssi on suunnattu vanhuspsykiatrian kehittämiseen ja vanhustyön uudelleen tarkasteluun.

5 op (120h) Ikääntyvien kanssa toimivat, eriasteisesti koulutetut hoitajat sosiaali- ja terveydenhuollossa Esite (.pdf)

Levottomien ja aggressiivisten asiakkaiden kohtaaminen kehitysvammatyössä

Käydäänkö työyhteisössäsi eettistä keskustelua? Miten käsitellä ja kohdata haasteellisia vuorovaikutustilanteita kehitysvammatyössä?

Tällä kurssilla paneudutaan kehitysvammatyön vaatimuksiin ja oikeuksiin.

5 op (120h) Kehitysvammatyössä toimivat, eriasteisesti koulutetut hoitajat Tulossa

Levottomien ja aggressiivisten asiakkaiden kohtaaminen ensihoidossa ja akuuttihoitotyössä

Miten taata levottomien ja aggressiivisten asiakkaiden turvallisuus? Entä miten kehittää oman työyhteisön turvallisuutta ensihoidossa ja akuuttihoitotyössä?

Tämä kurssi auttaa tarkastelemaan turvallisuutta ensi- ja akuuttihoityössä.

5 op (120h) Perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa työskentelevät hoitajat Esite (.pdf)

Levottomien ja haastavien oppilaiden kohtaaminen koulumaailmassa

Kohtaatko työssäsi levottomia ja haastavia oppilaita? Onko sinulla taitoja ennakoida ongelmia ja toimia haastavissa tilanteissa?

Tämä kurssi vie koulutus- ja opetusmaailman uudenlaisiin haasteisiin ja niihin vastaamiseen.

4 op
(100h)

Kouluympäristössä työskentelevät Tulossa

MIELENTERVEYSTYÖ

 

Mielenterveystyön uudet haasteet

Kurssikokonaisuus, johon sisältyy viisi 2 opintopisteen laajuista kurssia (ks. alla). 2 op kursseja voi suorittaa myös erikseen.

 

 

 

 

Kurssikokonaisuus tarjoaa lisätietoa mielenterveydestä ja hyvinvoinnista.

Tällä kurssilla opit tunnistamaan mielenterveyteen liittyviä ongelmia ja valitsemaan niihin sopivia ratkaisumenetelmiä.

Kurssilla pohditaan lisäksi menetelmien  vaikuttavuutta muutoksen näkökulmasta.

 

 

 

 

10 op

 

 

 

 

Mielenterveysalueesta kiinnostuneet hoitajat perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

 

 

 

 

Esite (.pdf)

Mielenterveys ja hyvinvointi

Pysytkö mukana muuttuvien säädösten terävimmässä kärjessä? Osaatko huomioida ne toiminnassasi?

Tällä kurssilla paneudutaan muun muassa näihin kysymyksiin.

2 op Mielenterveysalueesta kiinnostuneet hoitajat perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Esite (.pdf)

Mielenterveysongelmien arviointi

Miten varmistua siitä, että mielenterveyden
ongelmia arvioidaan luotettavasti?

Näihin asioihin löydät vastauksia tältä kurssilta.

2 op Mielenterveysalueesta kiinnostuneet hoitajat perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Esite (.pdf)

Hoitotyön menetelmät mielenterveystyössä

Mitä tarkoitetaan hoitotyön menetelmillä ja mitkä ovat niiden erityispiirteet mielenterveystyössä?

Tämä kurssi valoittaa kliinisessä hoitotyössä tarvittavia työkaluja.

2 op Mielenterveysalueesta kiinnostuneet hoitajat perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Esite (.pdf)

Hoitotyön menetelmien vaikuttavuus

Mitä tarkoitetaan näyttöön perustuvalla toiminnalla? Mitä se merkitsee ja miten sitä arvioidaan?

Tällä kurssilla perehdytään hoitotyön menetelmien vaikuttavuuteen.

2 op Mielenterveysalueesta kiinnostuneet hoitajat perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Esite (.pdf)

Näyttöön perustuva muutos mielenterveystyössä

Miten toteuttaa muutos? Mitä erityispiirteitä mielenterveystyön ympäristö asettaa muutokselle?

Tämä kurssi keskittyy muutokseen ja sen mukanaan tuomiin haasteisiin näyttöön perustuvassa mielenterveystyössä.

2 op Mielenterveysalueesta kiinnostuneet hoitajat perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Esite (.pdf)

Potilasopetus mielenterveystyössä

Hoitoalan ammattilaisille suunnattu MieliNet -palvelun käyttöönottokoulutus.

Mitä on potilasopetus? Miksi sitä tarvitaan ja kannattaako se? Entä mitkä ovat potilasopetuksen erityiskysymykset mielenterveystyössä ja miten hyödyntää verkkoa potilasopetuksessa?

Kurssin läpikäytyäsi voit toteuttaa mielenterveysasiakkaan opetusta organisaatiossasi MieliNet -sivustoa hyödyntäen.

3 op Sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivat ammattilaiset Tulossa

Näyttöön perustuva muutoksenhallinta

Miten toteuttaa muutos hallitusti ja oikein?

Tämä kurssi käsittelee muutoksen menetelmiä.

3 op Sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivat ammattilaiset Tulossa

Konsultaatiopalvelu muutoksen hallitusta johtamisesta organisaatiossa

Oikeanlaiset muutoksenhallintatyökalut ovat tärkeitä, jotta muutos toteutuu ennakoidusti ja hallitusti.

Tukea muutoksenhallintaa saat konsultaatiopalvelustamme.

  Sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivat ammattilaiset Tulossa