Login

Mikä EduMental?

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella on kehitetty systemaattisen ja monivuotisen tutkimustoiminnan avulla sähköisiä palveluja mielenterveystyöhön. Vuosien varrella tehdyn tutkimuksen, käytettävissä olevan viranomaistiedon, käyttäjäpalautteiden sekä käytännön kokemuksen pohjalta syntyneet palvelut – MieliNet, DepisNet ja SafelyNet – muodostavat yhdessä EduMental -palveluperheen.

EduMentalin palveluiden avulla tarjotaan luotettavaa tietoa, edistetään asiakkaiden itsehoitomahdollisuuksia, luodaan uusia toimintaprosesseja sekä kehitetään sosiaali-, terveys- ja opetusalan henkilökunnan ammatillista osaamista.

EduMental -palvelut

EduMental koostuu eri kohderyhmille suunnatuista mielenterveysalan verkkopohjaisista palveluista. Palvelut perustuvat tutkimusnäyttöön sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden tarpeisiin.

EduMental -palveluiden avulla pyritään lisäämään tietoisuutta mielenterveysasioista sekä parantamaan kuntoutujien itsehoitomahdollisuuksia, henkilökunnan ammattitaitoa ja työympäristön turvallisuutta. Tiedon saatavuuden parantamisessa, ammattilaisten koulutuksessa sekä kuntoutujien osallistamisessa hyödynnetään informaatioteknologiaa ja sähköisiä menetelmiä.

Palveluiden tavoitteena on pitkällä aikavälillä yhtenäistää mielenterveysalan toimintakulttuureja, lisätä yhteistyötä sekä parhaassa tapauksessa vähentää terveydenhuollon kustannuksia.

EduMentalin kehittämistyössä ovat olleet mukana

  • mielenterveyden parissa työskentelevä ammattihenkilöstö
  • sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot
  • mielenterveysasiakkaat ja heidän läheisensä
  • eri tieteenalojen edustajat ja asiantuntijat
  • kokemusasiantuntijat; sekä
  • tutkijat ja opiskelijat.

Edumental.fi -verkkosivusto

Julkinen edumental.fi -verkkosivusto kuvaa mielenterveysalan tutkimustuloksia selkokielisesti, johdattaa luotettavan tiedon äärelle sekä antaa tietoa ajankohtaisista tapahtumista. Sivusto on avoin kaikille, ja se tullaan jatkossa kääntämään myös englanniksi.

Itse palvelut (MieliNet, DepisNet, SafelyNet) sijaitsevat sähköisten käyttäjätunnusten takana. Ne tarjoavat henkilökunnalle täydennyskoulutusta, asiakkaille omahoitomenetelmiä olemassa olevien palvelujen rinnalle sekä organisaatioille konsultointia.

Edumental.fi -verkkosivusto on tuotettu Turun yliopiston ja Tekesin rahoittamassa EduMental -hankkeessa. Sivuston suunnittelu ja toteutus on tehty yhteistyönä mainostoimisto Dimmin sekä websuunnitteluyritys Codeartin kanssa. Sivustoa jatkokehitetään edelleen.

EduMental on pitkään jatkuneen tutkimuksen pohjalta syntynyt innovaatio, joka mahdollistaa aidon vuorovaikutuksen palvelujen käyttäjien ja kehittäjien välillä.

Lue lisää EduMentalin toimintaideasta ja taustasta.
Lue lisää palveluista.

Jos haluat saada palvelut tai jonkin niistä organisaatiosi käyttöön, ota meihin yhteyttä!