FAQs - usein kysytyt kysymykset

Tältä sivulta löydät vastauksia EduMentalia koskeviin yleisimpiin kysymyksiin.

Voit esittää sivustolle parannus- ja kehitysehdotuksia lähettämällä meille palautetta, edumental[at]utu.fi.

 1. Mikä EduMental on?
 2. Kenelle EduMental on tarkoitettu?
 3. Mitä tietoa kaikille avoimelta EduMental -sivustolta löytyy?
 4. Mitkä EduMental -sivuston osat vaativat rekisteröinnin ja kirjautumisen?
 5. Mikä on SafelyNet?
 6. Mikä on MieliNet?
 7. Mikä on DepisNet?
 8. Miten saan EduMentalin palvelut käyttööni?
 9. Mitä EduMentalin palvelut maksavat?
 10. Kuka vastaa EduMental -sivuston sisällöstä?
 11. Mihin voin ottaa yhteyttä, jos haluan saada lisätietoja?

 

1. Mikä EduMental on?

EduMental on pitkään jatkuneen tutkimuksen pohjalta syntynyt innovaatio. Se koostuu mielenterveystyön ja mielenterveysasiakkaiden tarpeisiin kehitetyistä sähköisistä palveluista, joita ovat SafelyNet, MieliNet ja DepisNet sekä konsultointipalvelut. Palveluiden taustaorganisaatio on Turun yliopiston hoitotieteen laitos.

 

EduMentalin tarjoamat palvelut pohjautuvat tutkimusnäyttöön sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden tarpeisiin. Niiden avulla tarjotaan luotettavaa tietoa, edistetään asiakkaiden itsehoitomahdollisuuksia, luodaan uusia toimintaprosesseja sekä kehitetään sosiaali-, terveys- ja opetusalan henkilökunnan ammatillista osaamista.

Edumental.fi -verkkosivusto on tuotettu Turun yliopiston ja Tekesin rahoittamassa EduMental -hankkeessa.

Lue lisää EduMentalista ja sen tarjoamista palveluista.

 

2. Kenelle EduMental on tarkoitettu?

EduMentalin tarjoamien palveluiden kohderyhminä ovat mielenterveysasiakkaat ja -kuntoutujat, heidän läheisensä, alan ammattilaiset sekä päätöksentekijät. EduMentalin avoin verkkosivusto palvelee näiden kohderyhmien ohella kaikkia asiasta kiinnostuneita.

SafelyNet on suunnattu mielenterveystyössä toimivalle ammattihenkilöstölle. Palvelu koostuu eri mielenterveysasiakasryhmien parissa työskenteleville räätälöidyistä verkkokursseista.

 

MieliNet on tarkoitettu psykoosisairauksista kärsiville henkilöille ja heidän läheisilleen sekä heidän hoidostaan vastaavalle hoitohenkilökunnalle. Palvelu täydentää hoitajien työhön ja potilaiden hoitoon sisältyvää potilasopetusta.

DepisNet on suunnattu masennuksesta ja ahdistuneisuudesta kärsiville nuorille sekä heitä hoitavalle ammattihenkilöstölle.

 

3. Mitä tietoa kaikille avoimelta EduMental -sivustolta löytyy?

 

EduMentalin avoin verkkosivusto kuvaa mielenterveysalan tutkimustuloksia selkokielisesti, johdattaa luotettavan tiedon äärelle sekä antaa tietoa ajankohtaisista tapahtumista. Sivusto on avoin kaikille, ja se tullaan jatkossa kääntämään myös englanniksi.

Sivustolta löydät tarkempaa tietoa myös EduMental -palveluista, niiden taustalla olevasta tutkimuksesta ja tutkijoista, palveluiden käyttäjien kokemuksista sekä EduMentalin toimintaideasta ja historiasta.

 

4. Mitkä EduMental -sivuston osat vaativat rekisteröinnin ja kirjautumisen?

EduMentalin tarjoamat verkkopalvelut (MieliNet, DepisNet, SafelyNet) sijaitsevat sähköisten käyttäjätunnusten takana. Lisätietoa siitä, miten voit hankkia palvelut tai jonkin niistä käyttöösi, saat ottamalla meihin yhteyttä.

Sivustolle tullaan jatkossa lisäämään kirjautumislinkit eri palveluihin sekä tarkempaa tietoa muun muassa SafelyNetin tarjoamista verkkokursseista.

 

EduMental.fi -sivuston käyttöä seurataan Google Analytics -ohjelman avulla. Kerättyjä tietoja hyödynnetään tutkittaessa EduMentalin käyttöä, käytettävyyttä ja vaikutuksia. Tietojen avulla ei identifioida yksittäisiä sivuston tai palveluiden käyttäjiä eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

 

5. Mikä on SafelyNet?

SafelyNet on suunnattu mielenterveystyössä toimivalle ammattihenkilöstölle. Palvelu koostuu eri mielenterveysasiakasryhmien parissa työskenteleville räätälöidyistä verkkokursseista. SafelyNetin tarjoama verkkokoulutus on osa ammatillista täydennyskoulutusta.

SafelyNetin verkkokurssien tavoitteena on tukea ammattihenkilökuntaa heidän työympäristössä kohtaamiensa uhkaavien tilanteiden ennaltaehkäisemisessä ja ratkaisemisessa kehittämällä ammatillista vuorovaikutusta.

 

SafelyNet ottaa huomioon organisaatioiden ja koulutettavien yksilölliset tarpeet. Verkkokurssien harjoitusmuotoina käytetään verkkokeskustelua, itsereflektio- ja itsetuntemusharjoituksia sekä ryhmätyöskentelyä. Kukin koulutus kestää 6 kk ja on laajuudeltaan 5 op.

Lue lisää SafelyNetistä.

 

6. Mikä on MieliNet?

MieliNet palvelee psykoosisairauksista kärsiviä henkilöitä ja heidän läheisiään sekä heidän hoidostaan vastaavaa hoitohenkilökuntaa. Palvelu täydentää hoitajien työhön ja potilaiden hoitoon sisältyvää potilasopetusta.

MieliNet tukee potilasopetuksen kehittämistä siten, että se vastaisi paremmin mielenterveysasiakkaiden tarpeisiin. MieliNet toimii verkossa. Se rakentuu luotettavasta tietosisällöstä sekä potilasopetusoppaasta. MieliNetin tarjoama materiaali on tarkoitettu yhdessä käytävän keskustelun tueksi sekä hoitajalle että potilaalle.

 

MieliNetiä ei ole tarkoitettu korvaamaan potilaan saamaa hoitoa. Palvelu tukee potilaan tiedonsaantia muiden hoitomenetelmien rinnalla.

Lue lisää MieliNetistä.

 

7. Mikä on DepisNet?

DepisNet on tarkoitettu masennuksesta ja ahdistuneisuudesta kärsiville nuorille sekä heitä hoitavalle ammattihenkilöstölle.

 

DepisNet tarjoaa helposti saavutettavissa olevaa tietoa sekä tukea, joka ei ole sidottu vastaanottoaikoihin. Palvelu koostuu tietosivustosta sekä sähköisessä ympäristössä toteutettavista verkkotehtävistä.

Palvelun sisältämät työkalut auttavat nuorta pohtimaan asioita sekä itsenäisesti että yhdessä häntä hoitavan henkilön kanssa. Hoidosta vastaava henkilö saa palvelun avulla paremman kuvan nuoren kokonaistilanteesta.

Lue lisää DepisNetistä.

 

8. Miten saan EduMentalin palvelut käyttööni?

EduMentalin tarjoamat verkkopalvelut (MieliNet, DepisNet, SafelyNet) sijaitsevat sähköisten käyttäjätunnusten takana. Lisätietoa siitä, miten voit hankkia palvelut tai jonkin niistä käyttöösi, saat ottamalla meihin yhteyttä.

 

Sivustolle tullaan jatkossa lisäämään kirjautumislinkit eri palveluihin sekä tarkempaa tietoa muun muassa SafelyNetin tarjoamista verkkokursseista.

 

9. Mitä EduMentalin palvelut maksavat?

 

Jos haluat tietää lisää palveluista ja niiden kustannuksista organisaatiollesi, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä!

Avoimen EduMental.fi -verkkosivuston käyttö on maksutonta.

 

10. Kuka vastaa EduMental -sivuston sisällöstä?

Avoin EduMental.fi verkkosivusto on tuotettu Turun yliopiston ja Tekesin rahoittamassa EduMental -hankkeessa. Sivuston suunnittelu ja toteutus on tehty yhteistyönä mainostoimisto Dimmin sekä websuunnitteluyritys Codeartin kanssa. Sivuston domainia hallinnoi Turun yliopisto.

Sivuston sisällöstä vastaa EduMental -hankkeen työryhmä. Saat meihin yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen edumental[at]utu.fi. 

 

Sivustoa jatkokehitetään edelleen, ja se tullaan jatkossa julkaisemaan myös englanniksi. Jatkokehitystyössä tullaan ottamaan huomioon sekä sivustosta että EduMental -palveluista saatu käyttäjäpalaute.

 

11. Mihin voin ottaa yhteyttä, jos haluan saada lisätietoja?

Ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen edumental[at]utu.fi. Osoite tavoittaa EduMental -hankkeen henkilökunnan.