Keitä olemme

Tältä sivulta löydät tietoa EduMental-työryhmästä sekä asiantuntijoista, jotka ovat olleet mukana tuottamassa EduMental -palveluiden taustalla olevaa tutkimustietoa.

 

Maritta Välimäki

Maritta Välimäki

Professori, terveystieteiden tohtori
Turun yliopiston hoitotieteen laitos, Hong Kong Polytechnic University
EduMental -palveluperheen kehittäjä

"Aloitin Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella hoitotieteen professorin virassa vuonna 2005. Minua viehättivät laitoksen aktiivinen ja tehokas työskentelyilmapiiri sekä työympäristö osana lääketieteellisestä tiedekuntaa ja Turun yliopistoa.

Olin vuodesta 1991 toiminut assistenttina, lehtorina ja tutkijana Turussa ja sittemmin yliassistenttina Tampereen yliopistossa. Vuosien varrella erityisosaamista tutkimusnäyttöön perustuvien menetelmien kehittämisessä karttui myös lukuisista kansainvälisistä konferensseista ja opintojaksoista ulkomailla (mm. University of Oxford, Kings’ College London, London School of Economics). Palasin Turkuun, sillä halusin olla osa vahvaa tutkimuskulttuuria – ja totta kai myös lähellä perhettäni.

Tutkimukseni käsittelevät vakavaa mielenterveyshäiriöitä sairastavien henkilöiden hoidon kehittämistä yhteistyössä käytännön toimijoiden kanssa. Tutkimukseni tavoitteena on arvioida ja kehittää hoidon vaikuttavuutta ja laatua sekä mielenterveyskuntoutujien tiedonsaantia ja itsehoitomahdollisuuksia informaatioteknologian keinoin.

Erityisenä kohderyhmä tutkimuksissani ovat heikommassa sosio-ekonomisessa asemassa olevat, joilla on erityistarpeita tiedonsaantiin, päätöksentekoon ja itsehoitovalmiuksiinsa liittyen.

Tutkimukseni keskittyy myös heidän parissaan työskentelevän ammattihenkilöstön kouluttamiseen, työhyvinvoinnin parantamiseen, yhteisten hoitolinjojen kehittämiseen sekä näyttöön perustuvan tiedon tuottamiseen laajoissa kansainvälisissä tutkimushankkeissa. Hankkeissa ovat aina mukana sekä asiakkaat ja henkilökunta että organisaatioiden esimiehet.

Saan työssäni toimia yhdessä motivoituneiden ja aktiivisten alan opiskelijoiden ja tutkijoiden kanssa. Lue lisää kokemuksistani ja työskentelytavoistamme Turun yliopiston Hoitotieteen laitoksella.  Minulla on professuuri Hong Kong Polytechnic Universityssä (1.3.2016 lähtien) sekä sivutoiminen ylihoitajan virka Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä."

 

 Maritta Välimäki

Minna Anttila

TtM, TtT, erikoistutkija
Turun yliopiston hoitotieteen laitos
MieliNet, DepisNet

Minna Anttila valmistui terveystieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2004 ja terveystieteiden tohtoriksi Turun yliopistosta 2012.

Anttilan väitöskirja käsittelee tietotekniikkaan pohjautuvan potilasopetuksen käyttöönottoa hoitotyössä (Adoption of information technology based patient education in psychiatric nursing).

Anttila on toiminut tutkimushoitajana ja tutkijana MieliNet ja DepisNet -hankkeissa, tutkimuspuolen projektipäällikkönä EduMentalissa sekä erikoistutkijana VIOLIN -kehittämishankkeessa.

Anttilan kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti tietotekniikan käyttöönotto ja hyödyntäminen mielenterveystyössä opetuksen ja itsehoidon tukena.

 

 Maritta Välimäki

Kaisa Kauppi

TtT, yliopisto-opettaja, koordinaattori
Turun yliopiston hoitotieteen laitos
MobileNet, Cochrane-katsaukset

Kaisa Kauppi valmistui Turun yliopistosta terveystieteiden maisteriksi vuonna 2013 ja terveystieteiden tohtoriksi 2016.

Kaupin väitöskirja käsittelee psykoosia sairastavien hoitoon sitoutumista ja sitoutumisen tukemista mobiiliteknologisin menetelmin (Adherence to treatment in psychotic disorders - Development of user-centered mobile health intervention).

Kauppi on toiminut projektitutkijana MobileNet-hankkeessa ja työskentelee tällä hetkellä yliopisto-opettajana verkkokursseilla ja tutkijana EriTurva-tutkimushankkeessa.

Kaupin kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti informaatioteknologisten interventioiden kehittäminen ja niiden vaikuttavuus mielenterveystyössä.

 

 

 Maritta Välimäki

Tella Lantta

Sh, TtM, tohtorikoulutettava
Turun yliopiston hoitotieteen laitos

Tella Lantta on terveystieteiden maisteri (2014) ja on työskennellyt Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella tutkimustehtävissä vuodesta 2012. Lantta on toiminut tutkimusavustajana ja tutkijana ’Turvallinen työn hallinta’, Edumental ja VIOLIN-hankkeissa. Aiemmin hän on toiminut sairaanhoitajan tehtävissä psykiatrisessa hoitotyössä Helsingin ja Turun kaupunkien terveystoimissa.

Lantan väitöskirja käsittelee väkivallan riskinarvioinnin käytäntöön viemistä psykiatrisessa sairaalahoidossa (Evidence-based violence risk assessment in psychiatric inpatient care: an implementation study).

  

 Maritta Välimäki

Virve Pekurinen  

TtM, tohtorikoulutettava (DPNurs)
SafelyNet, MieliNet, Näyttöön perustuva hoitotyö

Virve Pekurinen on terveystieteiden maisteri (2015) ja toimii tällä hetkellä tohtorikoulutettavana Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella. Aiemmin hän on toiminut osa-aikaisena tutkimusavustajana ja koordinaattorina Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella sekä sairaanhoitajan tehtävissä psykiatrisessa hoitotyössä Helsingin kaupungin terveystoimessa. 

Pekurisen väitöskirja käsittelee väkivallan ennaltaehkäisyä psykiatrisilla sairaalaosastoilla.  Pekurisen kiinnostuksen kohteena ovat näyttöön perustuva toiminta ja väkivallan ennaltaehkäisy terveydenhuollossa.

 

 Maritta Välimäki

Marita Koivunen

TtT, Dosentti, kehittämisylihoitaja
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä;
Turun yliopiston hoitotieteen laitos
MieliNet, DepisNet, MobileNet

Koivusen väitöskirja ‘Acceptance and use of information technology among nurses in psychiatric hospitals‘ valmistui vuonna 2009.

Postdoc -tutkimuksessaan Koivunen on selvittänyt hoitohenkilökunnan työhyvinvoinnin, työympäristön ja työstressin kokemusten yhteyttä tietotekniikan käyttöön.

Koivusen tutkimuksen erityisenä painopisteenä ovat hoitohenkilökunnan kokemukset etäterveydenhuollon sovellusten käytöstä ja tulevaisuuden mahdollisuuksista sekä päivystyksen selviämishoitoyksikön hoidon ja siihen liittyvän motivoivan keskustelun merkitys potilaiden päihteiden ja sosiaali- ja terveyspalvelujen käytölle.

 

 

 Maritta Välimäki

Lauri Kuosmanen

TtM, TtT, dosentti
Turun yliopiston hoitotieteen laitos
MieliNet, SafelyNet, Cochrane -katsaukset

Lauri Kuosmanen valmistui terveystieteiden maisteriksi ja opettajaksi Kuopion yliopistosta 2003 ja terveystieteiden tohtoriksi Turun yliopistosta 2009. Kuosmaselle myönnettiin hoitotieteen dosentin arvo Turun yliopistosta vuonna 2013.

Kuosmasen väitöskirja käsittelee psykiatrisen potilaan henkilökohtaista vapautta ja osallisuutta (Personal liberty in psychiatric care – towards service user involvement).

Kuosmanen on toiminut tutkimusavustajana ja tutkijana MieliNet- ja ePsychNurseNet -hankkeissa sekä tutkijana Cochrane -katsauksia laativassa työryhmässä.

Kuosmasen kiinnostuksen kohteena ovat informaatioteknologian käyttö mielenterveystyössä, potilaan oikeudet ja asema psykiatrisessa hoidossa sekä perusterveydenhuollon mielenterveystyö.

Maritta Välimäki 

Raija Kontio

TtT, Lohjan sairaanhoitoalueen johtaja
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
MieliNet, SafelyNet, MobileNet

Raija Kontio valmistui sairaanhoitajaksi vuonna 1987, diakonissaksi 1988 ja psykiatrian ja mielenterveystyön erikoissairaanhoitajaksi 1989. Hän valmistui terveydenhuollon maisteriksi Tampereen yliopistosta 1993 ja terveystieteiden tohtoriksi Turun yliopistosta 2011.

Kontio valittiin Lohjan sairaanhoitoalueen johtajaksi syksyllä 2016 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS). Hän on hakenut dosentin arvoa Turun yliopiston hoitotieteen laitokselta vuonna 2016.

Kontion tutkimuksen kohteena ovat täydennyskoulutuksen kehittäminen psykiatrisessa hoitotyössä eristämiskäytäntöjen ja vaihtoehtoisten menetelmien osalta sekä palvelujärjestelmän uudistaminen mielenterveys- ja päihdetyössä.

Kontio on ollut mukana MieliNetissä, ePschNurseNetissä ja MobileNetissä HUS-organisaation edustajana. Hänen tehtävänään on ollut huolehtia, että hankkeet palvelevat sekä psykiatrian yksikköä että asiakkaita.

Kontio on selvittänyt eristämiskäytäntöihin ja vaihtoehtoisiin menetelmiin liittyviä koulutustarpeita potilaiden, hoitajien ja lääkärien näkökulmasta ja tutkinut muun muassa ePsychNurseNet -verkkokurssin vaikutuksia.

"Patient seclusion and restraint practices in psychiatric hospitals – towards evidence based clinical nursing." 

 

Heli Hätönen

TtM, TtT, Neuvotteleva virkamies
Sosiaali- ja terveysministeriö;
Turun yliopiston hoitotieteen laitos
MieliNet, SafelyNet, DepisNet, MobileNet, Cochrane -katsaukset

Heli Hätösen tutkimusalueena on potilasopetus ja informaatioteknologian käyttö mielenterveystyössä.  Hätönen on toiminut tutkimusapulaisena ja tutkijana MieliNet, ePsychNurseNet (SafelyNet), DepisNet sekä MobileNet -hankkeissa. Lisäksi hän on osallistunut Cochrane -katsausten tuottamiseen.

Hätönen toimii neuvottelevana virkamiehenä Sosiaali- ja terveysministeriössä. Hänellä on monipuolinen työkokemus mielenterveyspalvelujen ja ehkäisevän mielenterveystyön kehittämisestä.

Hätönen valmistui terveystieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2005 ja terveystieteen tohtoriksi Turun yliopistosta 2010. Hätösen väitöstutkimus "Patient education to support the self-management of patients with mental illness" käsitteli mielenterveysongelmista kärsivien potilaiden potilasopetusta psykiatrisessa sairaalassa.

 

Marjo Kurki

TtM, TtT, erikoistutkija
DepisNet, Cyber Bullying

Marjo Kurki valmistui terveystieteiden maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2008 ja aloitti jatko-opinnot 2009. Hän toimi tutkijana ja tutkimushoitajana DepisNet -hankkeessa sekä tutkimusassistenttina Cyber Bullying Cost -hankkeessa vuosina 2008–2010.

Kurjen tutkimuksen kohteena on informaatioteknologian kehittäminen, hyväksyntä ja käyttö nuorten mielenterveystyössä hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Kurjen väitöskirjan aihe käsittelee hoitajien Internet -perustaisen tukimuodon hyväksymistä masentuneiden hoidossa (Nurses’ acceptance of an Internet-based support system in care of adolescents with depression).

Kurki toimi Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman, Etelä-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämishankkeen Mielen avaimen hankejohtajana. Hän on osallistunut kansalliseen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseen muun muassa toimimalla Sosiaali- ja terveysministeriön kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toimeenpanon ohjausryhmän jäsenenä. Tällä hetkellä Kurki toimii erikoistutkijana Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa.