Näin työskentelemme

Professori Maritta Välimäki, EduMental -palveluperheen kehittäjä, kertoo työstään Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella.

"Olen pyrkinyt kehittämään hoitotieteen laitoksen innovatiivista tutkimuskulttuuria, luomaan tutkimusyhteistyötä huipputason yhteistyökumppanien kanssa sekä kehittämään uramahdollisuuksia nuorille tutkijoille.

Uskon yhteistoiminnalliseen työskentelyilmapiiriin, opiskelijoiden ja tutkijoiden tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin sekä systemaattiseen kykyjen kehittämiseen. Siksi nuoret tutkijat ja opiskelijat ovat vahvasti mukana tutkimushankkeissamme heti opintojensa alusta lähtien.

Pidän opiskelijoita ja nuoria tutkijoita todellisena voimavarana – tutkimuksen arki lepää juuri heidän varassaan. Pyrin järjestämään säännöllistä tohtorikoulutusta kansainvälisten partnereiden kanssa tutkimusmenetelmien rikastamiseksi laitoksellamme.

Yhteistyö mielenterveyskuntoutujien, asiakkaiden ja ammattilaisten kanssa on yksi kiinnostavimmista rooleista työssäni.

Tulevaisuuden tavoitteenani on luoda yksikkö, jossa opiskelijat saavat mielenterveysalueen asiantuntijakoulutusta osana hoitotieteen pääaineopintoja."