Toimintaidea

 

Mielenterveysalan lähtötilanne

Mielenterveyteen liittyvät kysymykset koskettavat yhä useampia ihmisiä. Luotettavien vastausten saaminen itseä tai läheistä askarruttaviin kysymyksiin huojentaa epävarmassa ja hämmentävässä tilanteessa. Mahdollisuus asioiden käsittelyyn nimettömänä sekä ammattilaisen apu silloin, kun sitä tarvitsee, saattavat nopeuttaa hoitoon hakeutumista ja edesauttaa toipumista.

Mielenterveyspalvelut perustuvat perinteisesti kasvokkain tapahtuviin hoitomenetelmiin. Niiden rinnalle tarvitaan keinoja, jotka helpottavat tuen saamista, madaltavat kynnystä hakea apua ja parantavat hoitoon sitoutumista. Sähköiset menetelmät tarjoavat tähän uuden mahdollisuuden.

Millaisia ratkaisuja EduMental tarjoaa?

EduMentalin tarjoamat verkkopalvelut pohjautuvat tutkimusnäyttöön sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden tarpeisiin. Palvelut on suunnattu mielenterveysasiakkaille ja -kuntoutujille, heidän läheisilleen, alan ammattilaisille sekä päätöksentekijöille.

Sivuiltamme löytyvää tietoa ei ole tarkoitettu korvaamaan asiantuntijoilta saatua tietoa, tukea tai hoitomenetelmiä. Palvelumme täydentävät terveydenhuollon ja sosiaalialan toimintaa sekä ohjaavat asiakkaita oikean tuen äärelle.

EduMentalin tarjoamat palvelut parantavat hoidon saatavuutta. Palvelut ovat niiden kansalaisten käytössä, joille toiminta sähköisessä ympäristössä on tuttua ja luontevaa. Luotettavat tietosivustot, potilasopetusohjelmat, itsehallinnan välineet sekä vuorovaikutteiset keskustelu- ja kysymys-vastauspalstat parantavat kuntoutujien itsehoitomahdollisuuksia.

Yksilöllisten ja joustavien hoitopalvelujen avulla yhä useampi asiakas pääsee tuen piiriin. Myös kuntoutujien perheenjäsenten ja muiden läheisten tiedonsaanti helpottuu. Alan ammattilaiset saavat palvelujen kautta uutta tietoa ja lisäkoulutusmahdollisuuksia.

Palveluiden vuorovaikutteisuus auttaa niiden käyttäjiä osallistumaan ja saamaan oman äänensä kuuluville. Vastaavasti tieto asiakkaiden tarpeista auttaa meitä palvelujen tarjoajana kehittämään EduMentalia oikeaan suuntaan. Päätöksentekijät voivat käyttää verkkosivustolta löytyvää tietoa päätöstensä tukena.

EduMental -verkkosivusto on avoin kaikille, mutta itse palvelut (MieliNet, DepisNet, SafelyNet) sijaitsevat sähköisten käyttäjätunnusten takana. Lisätietoa siitä, miten voit hankkia palvelut tai jonkin niistä käyttöösi, saat ottamalla meihin yhteyttä.

Lue lisää palveluista.
Lue lisää käyttäjien kokemuksista.