Julkaisut - DepisNet

 

SIVUSTON SISÄLTÖ

 

Artikkelit ja niihin viitatut tieteelliset julkaisut: Articles in refereed scientific journals   

Jatko-opiskelijoiden kurssit: Post-graduate courses  

Kansalliset seminaarit, luennot ja koulutus: National seminars, lectures and education

Kansainvälinen yhteistyö: International collaboration

Avainesitykset: Keynote presentations

Muut aiheet (Konferenssiesitykset):Abstracts (Conference presentations)

 

 

ARTIKKELIT JA NIIHIN VIITATUT TIETEELLISET JULKAISUT
Artikkelin nimi on käännetty suomeksi
Artikkeleita pääsee lukemaan englannin kielisinä linkkiä klikkaamalla

 

 

Articles in refereed scientific journals

2013

Kurki M, Hätönen H, Koivunen M, Anttila M, Välimäki M.

Tietokone ja Internet-pohjaisten ohjelmien yhdentäminen masentuneiden nuorten psykiatriseen avohoitoon

In English:
Integration of computer and Internet-based programmes into psychiatric out-patient care of adolescents with depression.
Informatics of Health and Social Care 2013; 38(2): 93-103.  

 

2012

Välimäki M, Kurki M, Hätönen H, Koivunen M, Selander M, Saarijärvi S, Anttila M.

Internet-pohjaisen tukijärjestelmän kehittäminen masentuneille nuorille

 

In English:
Developing an internet-based support system for adolescents with depression.
Journal of Internet Research Research Protocols 2012;1(2):e22 (hprotocols.org/2012/2/e22/doi: 10.2196/resprot.2263)

 

Välimäki M, Hätönen H, Kurki M, Hottinen A, Metsäranta K, Riihimäki T, Adams CE.

Virtuaalitodellisuudessa tapahtuva hoitomääräysten noudattaminen vakavasti mielisairaiden keskuudessa

 

In English:
Virtual reality for tretament compliance for people with serious mental illness (Protocol).
Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 7. Art. No.: CD009928. DOI: 10.1002/14651858.CD009928.

 

2011

Kurki M, Koivunen M, Anttila M, Hätönen H, Välimäki M.

Internetin hyöty nuorten avohoidossa

 

In English:
Usefulness of Internet in adolescent out-patient care.
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 2011; 18 (3), 265–73.

 

Palaa sivun alkuun.

 

Jatko-opiskelijoiden kurssit

Post-graduate courses

 
Käyttäjäystävällisen teknologian kehittäminen

3-4.12.2007, Developing User-friendly Heatlth technology (Professor Pirkko Nykänen, University of Tampere, Finland). University of Turku, Finland

 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

27-28.11.2008, Systematic Literature Review (Professor Clive Adams, University of Nottingham, UK). University of Turku, Finland
 

RCT tutkimuksen haasteet

10-11.12.2008. Challengies in RCT research (Professor Karina Lowell, University of Manchester, UK). University of Turku, Finland

 

Kuinka mitata eettisiä ja laillisia kysymyksiä  hoitotieteessä

19-20.10.2009. How to measure ethical and legal issues in nursing science? (Professor Karina Lovell and Lecturer visit at the same time: John Baker, PhD and Phil Keeley, PhD from University of Manchester, United Kingdom visiting Univeristy of Turku).

 

Tutkimuksesta käytäntöön ja käytänteiden menetelmiin: Innovaatio ja kestävyys verkkokiusaamisen ehkäisyssä

11-16.4.2010. From research to policy and practice: Innovation and sustainability in cyber bullying prevention. Melbourne, Australia.

 

Psyykkinen - Intensiiviohjelma (Näyttöön perustuvat käytänteet ja tulokset potilaiden rajoittamisessa monikulttuurisissa psykiatrian palveluissa)

20.4-3.5.2008. PsychIp – Intensive Programme (Evidence-based practices and outcomes in patient restrictions in multicultural psychiatric services). Erasmus, EU.

 

Palaa sivun alkuun.

 

Kansalliset seminaarit, luennot ja koulutus

 National seminars, lectures and education

2010

Kurki M.
Depis.Net. Hoitajan rooli ja vuorovaikutuksen haasteet masentuneille nuorille suunnatussa Internet-perustaisessa potilasopetusmallissa.
Sairaanhoitajapäivät 11 – 12.3.2010. Helsinki 

Koivunen M.
Hoitajan ja potilaan välinen vuorovaikutus suunnitelmallisesti toteutetuissa potilasopetustilanteissa.
Sairaanhoitajapäivät 11.-12.3.2010, Helsinki

Koivunen M.
Internet-pohjaiset sovellukset psykiatrisessa hoidossa.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian vastuualueen meeting 4.5.2010. Tampere, PSHP, Nuorisopsykiatrian yksikkö.

Koivunen M.
Tietokoneavusteisten opetusohjelmien käyttöönotto psykiatrisen hoitotyön tueksi.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Psykiatrian tulosyksikön keskiviikkomeeting 17.2.2010.

2009

Potilasopetuksen menetelmiä, tuloksellisuutta ja toteutumista kirjallisuuden mukaan - aikaisempia hankekokemuksia.
Depis.Net-hankkeen koulutusaihe. Turun yliopisto, Tampere 8.2.2009. 

Depis.Net -potilasopetusmalli -koulutus.
Turun yliopisto, HUS, Jorvin sairaala 5.5.2009.

Anttila M.
Hoitotyön virtuaalinen todellisuus.
Virtuaalinen hoitotyö: Depis.Net. TAYS:n Hoitotyön kehittämisrahasto, Tampere 23.1.2009. 

Tutkimushankkeiden esittely, Depis.Net.
Valtakunnalliset Psykiatrian hoitotyön johtajien ja ylihoitajien päivät 5.-6.11.2009, Helsinki 6.11.2009.

Koivunen M.
Käyttäjälähtöinen informaatioteknologian kehittäminen ja käyttöönotto terveydenhuollossa - Esimerkkinä Internet-perustainen potilasopetusohjelma psykiatrisessa hoitotyössä.
Tiedonhallinta ja terveysteknologia kurssi, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos 17.11.2009. 

2008

Koivunen M.
Informaatioteknologian käyttöönotto potilasopetuksessa ja siinä huomioitavat tekijät mielenterveystyössä.
Depis.Net -hankkeen koulutuspäivä. 4.4.2008. TAYS, Nuorisopsykiatrian poliklinikka, Tampere. 

Depis.Net potilasopetusmalli nuorille.
Depis.Net hankkeen koulutusaihe. Potilasopetuksen toteutus käytännössä, Turun yliopisto, Helsinki 25.4.2008. 

2007

Sähköiseen tiedonvälitykseen perustuvien aikuis- ja nuorisopsykiatrian hankkeiden  nykyvaiheiden esittely psykiatrian henkilöstölle ja muille hankkeista kiinnostuneille.
Pitkäniemen sairaala 14.5.2007.

 

Palaa sivun alkuun.

 

Kansainvälinen yhteistyö

International collaboration

 

Verkkokiusaaminen: negatiivisten asioiden kanssa selviytyminen edistämällä positiivista teknologian käyttöä koulutuksessa

2009-2012, COST ACTION IS0801Cyberbullying: coping with negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships in educational settings.

 

Palaa sivun alkuun.

 

Avainesitykset

Keynote presentations

Välimäki M.
Psychiatric Nursing & Research – A Finnish example of how this is practised on small and large scales and input towards international intrest.
Foundation Congress of HORATIO – European Psychiatric Nurse, 22-23.March 2007 and General Assembly 24March 2007. Arnhem, the Netherlands . Oral presentation.

Välimäki M.
V. Horatio Festival of Psychiatric Nursing: the age of dialogue. Malta, 5-9 November 2008. Keynote presentation.

Välimäki M.
Connecting people, research and education in mental health nursing.
14th International Network for Psychiatric Nursing Research Conference (NPNR) 2008. 1-3.10.2008. Royal College on Nursing. University of Oxford, UK. Keynote presentation.

 

Palaa sivun alkuun.

 

Muut aiheet (Konferenssiesitykset)

Abstracts (Conference presentations)

2012

Anttila M, Kurki M, Hätönen H, Koivunen M, Välimäki M, Marttunen M.
Nuorten osallisuus mielenterveyden ja itsehoidon tukemiseen on yhteistyötä.
XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. Alakko nää mua? Yhteistyöllä vaikuttavaa hoitotieteellistä tutkimusta, 27.-28.9.2012, Oulun yliopisto. Oral presentation.

Anttila M, Kurki M, Hätönen H, Välimäki M.
Science meets practice – case study analyses of a Finnish guideline. Bullying and Cyber-Bullying: The Interface between Science and Practice.
Joint Conference of COST Action IS0801 on Cyberbullying. 19.10. 2012, Vienna, Austria. Poster presentation.   

Anttila M, Kurki M, Kauppi K, Välimäki M.
Adolescents’ feedback on ICT education use as a source of mental health.
International Conference on Cyberbullying: COST IS0801. 29.6.2012. Paris, France. Poster presentation.

Kauppi K, Anttila M, Kurki M, Välimäki M.
Using ICT-based sleep diaries to promote adolescents’ coping in educational settings.
International Conference on Cyberbullying: COST IS0801.  29.6.2012. Paris, France. Poster presentation.      
 
Välimäki M, Anttila M, Kurki M, Hätönen H, Koivunen M.
Positive uses of ICT to support adolescents’ ability to manage their problems in educational environments.
International Conference on Cyberbullying: COST IS0801. 29.6.2012. Paris, France. Oral presentation.      

Anttila M, Kurki M, Hätönen H, Välimäki M.
Adolescents’ social networks on an Internet-based self help program.
Ist European Conference of Mental Health Nursing. 23-25.5.2012, Helsinki, Finland. Oral presentation.

Anttila K, Anttila M, Hätönen H, Kurki M, Välimäki M.
Understanding daily concerns among adolescents with mental health problems.
Ist European Conference of Mental Health Nursing. 23-25.5.2012, Helsinki, Finland. Oral presentation.

2011

Anttila M, Kurki M, Koivunen M, Hätönen H, Välimäki M.
Adolescents’ questions on an internet-based self help program.
14th International Congress of ESCAP - European Society for Child and Adolescent Psychiatry. 11-15.6.2011, Helsinki, Finland. Poster presentation.

Kurki M, Anttila M, Koivunen M, Kaltiala-Heino R, Marttunen M, Välimäki M.
Depressed adolescents' adherence to an internet-based self-help programme to assess depression: preliminary findings.
14th International Congress of ESCAP - European Society for Child and Adolescent Psychiatry. 11-15.6.2011, Helsinki, Finland. Oral presentation.

Anttila M, Kurki M, Kauppi K, Hätönen H, Välimäki M.
Innovative data collection tools on adolescents’ internet-based self-help program: a need for guidelines?
COST IS0801 3rd Workshop on Adolescents and Social Media: Guidelines and Coping Strategies for Cyberbullying. 13.5.2011, Turku, Finland. Oral presentation.

2010

Oksa R, Hintikka M, Järvenkylä M, Koskinen M, Metsäranta K, Peltola E, Selander M, Kurki M, Anttila M, Välimäki M.
Sairaanhoitajan rooli Internet- perustaisen tukijärjestelmän hyödyntämisessä osaksi masentuneiden nuorten hoitoa.
Sairaanhoitajapäivät, Helsinki 11-12.3.2010. Poster presentation. 

Kurki M, Anttila M, Hätönen H, Koivunen M, Välimäki M.
Cyber risks that nurses face among adolescents with mental health problems in Finland.
4th Biennal National Centre Against Bullying Conference 8-10.4.2010, Melbourne, Australia. Workshop presentation. 

Anttila M, Kurki M, Välimäki M, Hätönen H.
Concerns raised by adolescents on an Internet-based support program in Finland.
4th Biennal National Centre Against Bullying Conference 8-10.4.2010, Melbourne, Australia. Workshop presentation. 

Kurki M, Välimäki M, Anttila M, Koivunen M.
Adolescents’ mental health promotion via Internet.
Nordic Conference of Mental Health Nursing 8-10.9.2010, Helsinki, Finland. Accepted as oral presentation.

Metsäranta K, Vyyryläinen P, Kallio T, Torkkola K, Kurki M, Välimäki M.
How to structure care for adolescents with depression?
Nordic Conference of Mental Health Nursing 8-10.9.2010, Helsinki, Finland.

Välimäki M, Hätönen H, Kurki M, Koivunen M, Anttila M.
Ethical and practical questions in producing evidence based knowledge: e-Health Study among adolescents with depression.
Sigma Theta Tau 21st International Nursing Research Congress, Orlando, Florida, USA 12-16.7.2010. Accepted as poster presentation. 

Anttila M, Hätönen H, Kurki M, Välimäki M.
Legal aspects related to cyberbullying: an overview of the Finnish legislation.
COST action IS0801 Conference 2010: Legal issues regarding cyberbullying 26.5.2010, Antwerp, Belgium. Accepted as poster presentation.

Selander M, Anttila M, Hätönen H, Kurki M, Metsäranta K, Välimäki M.
Sairaanhoitajien osallistuminen masentuneiden nuorten Internet-perustaisen tukimuodon kehittämiseen ja käyttöönottoon.
XI kansallinen hoitotieteellinen konferenssi ”Hoitotieteellinen tieto monitieteisessä tiede- ja toimintaympäristössä" 30.9.-1.10.2010 Kuopio. Accepted as poster presentation.

Kurki M, Välimäki M, Hätönen H, Anttila M.
Lasten ja nuorten turvallisen Internetin käytön edistäminen.
XI kansallinen hoitotieteellinen konferenssi ”Hoitotieteellinen tieto monitieteisessä tiede- ja toimintaympäristössä" 30.9.-1.10.2010 Kuopio. Accepted as oral presentation.

Kurki M, Anttila M, Hätönen H, Koivunen M, Välimäki M.
Development of Internet-based self-help program for adolescents with depression.
COST ISO801 Training School, 12.-16.4.2010, Melbourne, Australia.

Anttila M, Kurki, M, Välimäki M, Hätönen H.
Self-disclosure on an Internet-based self-help programme designed for depressive adolescents.
COST ISO801 Training School, 12.-16.4.2010 Melbourne, Australia.

Koivunen M, Makkonen P, Huhtasalo J, Välimäki M.
Nurse managers’ role in the implementation of computer-based patient education method in psychiatric nursing.
International Conference on Communication in Healthcare 2010, EACH, European Association for Communication in Healthcare, 5-8 September 2010, Verona, Italy. Accepted as poster presentation. 

Koivunen M, Makkonen P, Kurki M, Anttila M, Hätönen H, Välimäki M.
Risks and benefits of new technologies among adolescents: how to support IT acceptance among health care staff in health care organisations?
COST action IS0801 Conference 2010: The always-on-generation: risks and benefits of new technologies. 21.10.2010, Florence, Italy. Poster presentation.

Anttila M, Välimäki M, Koivunen M.
User and caregiver involvement of an Internet-based patient education in psychiatric hospitals.
Nordic Conference of Mental Health Nursing. 8-10.9.2010, Helsinki, Finland. Oral presentation.

Kurki M, Välimäki M, Anttila M, Koivunen M.
Adolescents’ mental health promotion via Internet.
Nordic Conference of Mental Health Nursing 8-10.9.2010, Helsinki, Finland. Oral presentation.

Koivunen M, Välimäki M.
Hoitohenkilökunnan valmiudet hyödyntää tietotekniikkaan kommunikaatiossa.
XI Kansallinen Hoitotieteellinen konferenssi, Hoitotieteellinen tieto monitieteisessä tiede- ja toimintaympäristössä, 30.9.-1.10.2010, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio. Poster presentation.

Kurki M, Anttila M, Hätönen H, Koivunen M, Välimäki M.
Ethical issues involved in developing an Internet-based self-help programme for depressed adolescents.
ICNE 2010, 11th International ICNE conference. Clinical Ethics Across the Lifespan. 13-14.9.2010, Turku, Finland. Oral presentation.

Välimäki M, Hätönen H, Lahti M, Makkonen P, Rannikko V, Koivunen M, Adams C.
Ethical issues in e-Inclusion among persons with serious mental health problems.
ICNE 2010, 11th International ICNE Conference, Turku, Finland.

Anttila M, Hätönen H, Välimäki M.
Informed consent among patients with mental health problems - Ethical challenges.
ICNE 2010, 11th International ICNE conference. Clinical Ethics cross the Lifespan. Turku, Finland, 13-14.9.2010. Oral presentation.

2009

Koivunen M, Hätönen H, Välimäki M.
Implementation of information technology in nursing practice – challenge for management in psychiatric nursing.
The 10th International Nursing Informatics Congress, NI2009. 28 June – 1 July 2009, Helsinki, Finland. Poster presentation. 

Kurki M, Anttila M, Hätönen H, Koivunen M, Välimäki M.
Challenges in detecting cyberbullying in the out-patient mental health care of adolescents in Finland.
Cost Action IS0801Conference: Cyberbullying: definition and measurements issues 22-23.8.2009,Vilnius, Lithuania. Poster presentation.

Välimäki M, Kurki M, Anttila M, Hätönen H, Koivunen M, Marttunen M, Kaltiala-Heino R.
Internet and adolescent with depression: developing intervention and preventions strategies for out-patient mental health services.
Cost Action IS0801Conference: Cyberbullying: definition and measurements issues 22-23.8.2009, Vilnius, Lithuania. Poster presentation.

Anttila M, Koivunen M, Välimäki M, Kurki M.
Interaction between nurse and patient in Information technology-based patient education sessions in psychiatric hospitals.
15th International Network for Psychiatric Nursing Research (NPNR) Conference 2009, Oxford, UK 24-25.9.2009. Poster presentation.

Anttila M, Hätönen M, Kurki M, Välimäki M.
Adolescents’ internet use as perceived by concerned professionals.
E-Mental Health Summit 2009. 15-16.10.2009, Amsterdam. Oral presentation. 

Hätönen H, Kuosmanen L, Koivunen M, Välimäki M.
Patient education practices and e-technology in psychiatric hospitals: a challenge for implementation.
E-Mental Health Summit 2009. 15-16.10.2009, Amsterdam. Oral presentation. 

Kurki M, Anttila M, Välimäki M, Hätönen H, Koivunen M.
Challenges the using Internet in nurse-adolescent interaction in Finnish out-patient mental health care.
15th International Network for Psychiatric Nursing Research (NPNR) Conference 2009, 24-25.9.2009, Oxford UK. Poster presentation.  

Metsäranta K, Torkkola K, Saari E, Kurki M, Anttila M, Välimäki M, Selander M.
Nurses’ role in nursing research in out-patient care of adolescents.
15th International Network for Psychiatric Nursing Research (NPNR) Conference 2009, 24-25.9.2009, Oxford UK. Poster presentation.

2008

Hätönen H, Anttila M, Kurki M, Koivunen M, Välimäki M.
Masennusta sairastavien nuorten tiedontarpeet – nuorten ja ammattilaisten näkökulma.
X Kansallinen Hoitotieteellinen konferenssi, Hoitotiede terveyden ja hoitamisen palveluksessa, Vaasa 26.-27.9.2008. Poster presentation.

Hätönen H, Kuosmanen L, Koivunen M, Välimäki M.
Potilasopetuskäytänteet psykiatrisissa sairaaloissa Suomessa.
X Kansallinen Hoitotieteellinen konferenssi - Hoitotiede terveyden ja hoitamisen palveluksessa, 26. – 27.9.2008 Vaasa. Oral presentation.

Koivunen M, Välimäki M, Anttila M, Hätönen H.
Psychiatric nurses’ competences for information retrieval – a requirement for evidence-based practice?
NETNEP 2008, 2nd International Nurse Education Conference, Research and Innovations in International Nurse Education, 9-11 June 2008, Dublin, Ireland.

2006

Pitkänen A, Välimäki M, Koivunen  M, Hätönen H, Jakobsson T, Kuosmanen L.
Informaatioteknologian käytön edellytyksiä psykiatrisessa osastohoidossa - esimerkkinä potilasopetusohjelman käyttöönotto.
Työelämän tutkimuspäivät III: Työelämän merkitys ja vaikuttavuus, Tampereen yliopisto 6-7.10.2006. Oral presentation.

Palaa sivun alkuun.