Login

Julkaisut - SafelyNet

 

Articles in refereed international scientific journals
Articles in refereed international edited volumes and in international scientific conference proceedings
Articles in refereed national scientific journals
Scientific monographs
Other scientific publications
Conference proceedings
Articles popularising science
Contacts with press
Keynote presentations
Abstracts (conference presentations)
Seminars organized  International seminars
Seminars organized  National seminars
Journal published in Lithuania with the following papers

 

 

 

Articles in refereed international scientific journals

2013

Koivunen M, Kontio R, Pitkänen A, Katajisto J, Välimäki M.
Occupational stress and implementation of information technology among nurses working on acute psychiatric wards.
Perspectives in Psychiatric Care 2013; 49(1): 41-49.

Soininen P, Välimäki M, Noda T, Puukka P, Korkeila J, Joffe G, Putkonen H.
Secluded and restrained patients' perception of their treatment.
International Journal of Mental Health Nursing 2013; 22(1):47-55.

Lahti M, Hätönen H, Välimäki M.
Impact of e-learning on nurses' and student nurses knowledge, skills, and satisfaction: a systematic review and meta-analysis.
International Journal of Nursing Studies Feb 2. pii: S0020-7489(12)00459-2. doi:10.1016/j.ijnurstu.2012.12.017.

2012

Berg J, Kaltiala-Heino R, Löyttyniemi, Välimäki M.
Staff’s perception of adolescent aggressive behaviour in four European forensic units: A qualitative interview study.
Nordic Journal of Psychiatry 2012 Jul 10. [Epub ahead of print].

Hottinen A, Välimäki M, Keski-Valkama A, Sailas E, Putkonen H, Joffe G, Noda T, Lindberg N.
Adolescent in-patients’ view of mechanical restraint: a Finnish interview study.
Psychiatria Fennica 2012; 43: 97-111.

Kontio R, Joffe G, Putkonen H, Kuosmanen L, Hane K, Holi M, Välimäki M.
Seclusion and Restraint in Psychiatry: Patients’ Experiences and Practical Suggestions on how to improve practices and use alternatives.
Perspectives in Psychiatric Care 2012; 48(1): 16-24.

Morris R, Scott PA, Cocoman A, Chamberg M, Guise V, Välimäki M, Clinton G.
Is the community Attitudes towards the Mentally Ill scale valid for use in the investigation of European nurses’ attitudes towards the mentally ill? A confirmatory factor analytic approach.
Journal of Advanced Nursing 2012; 68(2): 460-70.

Guise V, Chambers M, Välimäki M.
What can virtual patient simulation offer mental health nursing education? 
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 2012; 19(5):410-418.

Hottinen A, Välimäki M, Sailas E, Putkonen H, Joffe G, Noda T, Lindberg N.
Attitudes towards different containment measures: a questionnaire survey in Finnish adolescent psychiatry.
Journal of Mental Health and Psychiatric Nursing 2012; 19(6):521-527.

Guise V, Chambers M, Conradi E, Cavia S, Välimäki M.
Development, implementation and initial evaluation of narrative virtual patients for use in mental health nurse training.
Nurse Education Today 2012; 32(6): 683–689.

Camuccio C.A, Chambers M, Välimäki M, Farro D, Zanotti R.
Managing distressed and disturbed patients: the thoughts and feelings experienced by Italian nurses.
Journal of Mental Health and Psychiatric Nursing 2012; 19(9):807-815.

Siponen U, Välimäki M, Kaltiala-Heino R.
The use of coercive measures in adolescent psychiatric inpatient treatment: a nationwide register study.
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2012; 47:1401–1408.

2011

Berg J, Kaltiala-Heino R, Välimäki M.
Management of aggressive behaviour among adolescents in forensic units: a four-country perspective.
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 2011; 18(9), 776–785.

Siponen U, Välimäki M, Kaivosoja M, Marttunen M, Kaltiala-Heino R.
A comparison of two hospital districts with low and high figures in the compulsory care of minors: an ecological study.
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology
 2011; 46(8):661-670.

Kontio R, Lahti M, Pitkänen A, Joffe G, Putkonen H, Hätönen H, Katajisto J, Välimäki M.
Impact of eLearning course on nurses’ professional competence in seclusion and restraint practices: a randomised controlled study (ISRCTN32869544).
Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health Nursing 2011; 18 (9), 813-821.

2010

Kontio R, Välimäki M, Joffe G, Kuosmanen L, Scott AP, Putkonen H.
Patient restrictions: are there ethical alternatives to seclusion and restraint?
Nursing Ethics 2010; 17(1): 65-76.

Guise V, Chambers M, Välimäki M, Makkonen P.
A mixed-mode approach to data collection: combining web and paper questionnaires to examine nurses' attitudes to mental illness.
Journal of Advanced Nursing 2010; 66(7):1623-32.

Chambers M, Guise V, Välimäki M, Botelho MA, Scott A, Staniuliené V, Zanotti R.
Nurses’ attitudes to mental illness: a comparison of a sample of nurses from five European countries.
International Journal of Nursing Studies 2010; 47(3):350-62.

Turunen S, Välimäki M, Kaltiala-Heino R.
Psychiatrists' views of compulsory psychiatric care of minors.
International Journal of Law and Psychiatry 2010; 33(1):35-42.

2009

Kontio R, Välimäki M, Joffe G, Turpeinen S, Kuosmanen L, Cocoman A, Putkonen H.
Nurses’ and physicians’ educational needs in seclusion and restraint practices.
Perspectives in Psychiatric Care 2009; 45 (3): 198-207.

Välimäki M, Kuosmanen L, Kärkkäinen J, Kjervik DK.
Patients’ rights to complain in Finnish psychiatric care: an overview.
International Journal of Law and Psychiatry 2009; 32 (3): 184-188.

Moran A, Cocoman A, Scott PA, Matthews A, Staniuliene V, Valimaki M.
Restraint and seclusion: A distressing treatment option?
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 2009; 16, 599–605.

2008

Ellilä H, Sourander A, Välimäki M, Warne T, Kaivosoja M.
The involuntary treatment of adolescent psychiatric inpatients - A nation-wide survey from Finland.
Journal of Adolescence 2008; 31(3); 407-419.

2007

Siponen U, Välimäki M, Kaivostoja M, Miettunen M, Kaltiala-Heino R.
Increase in involuntary psychiatric treatment and child welfare placements in Finland 1996-2003: a nationwide register study.
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2007; 42: 146- 152.

 

Palaa sivun alkuun.

 

Articles in refereed international edited volumes and in international scientific conference proceedings

2008

Lahti M., Välimäki M., Kuosmanen L., Hätönen H., Makkonen P, Chambers M.
Ethical issues in e-Learning continuing education among psychiatric nurses.
Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction 5(2): 23-27. 

 

Palaa sivun alkuun.

 

Articles in refereed national scientific journals

2007

Farro D, Camuccio C A.
Progetto epsychnurse.Net, sviluppo della formazione infermieristica in ambito psichiatrico.
LiberaMente 2007; 19-20.

Camuccio C A, Farro D.
Il nursing di salute mentale.
Spazi Aperto 2007; 4-6.

Botelho M, Rocha L, Silva M, Paixão, M.
Projecto ePsychNurse.net: contributo para a melhoria dos cuidados de enfermagem em contexto psiquiátrico.
Submitted.

 

Palaa sivun alkuun.

 

Scientific monographs

2008

Välimäki M, Lahti M, Scott PA, Chambers M.
The Changing Face of Psychiatric Nursing – Care or control? Towards improved quality – developing nurses’ continuing vocational training in psychiatric hospitals and inpatient units.
Research report. University of Turku. ISBN: 978- 951- 29- 3576- 5.

 

Palaa sivun alkuun.

 

Other scientific publications

Articles in non-refereed scientific journals, conference proceedings, publications in university and department series; international textbooks and chapters in textbooks; domestic textbooks and chapters in textbooks

2007

Välimäki M.
Verkko-opetuksen kehittämishanke – aiheena hoitotyön johtaminen terveydenhuollossa.
Teoksessa Peurasaari, M. 2007. (toim). Tuhat ja yksi tarinaa – TieVie-verkoston seitsemän vuotta.
Suomen virtuaaliyliopiston julkaisuja 1, Helsinki, 2007; 157-163.

 Palaa sivun alkuun.

 

Conference proceedings

2007

Välimäki M.
Psychiatric Nursing & Research – A Finnish example of how this is practiced on small and large scales and input towards International interest’.
In Congressbook: Foundation Congress of HORATIO – European Psychiatric Nurses 2007; 54-58.

 

Palaa sivun alkuun.

 

Articles popularising science

2008

Välimäki M, Poola R.
Verkostoilla yhtenäisiin hoitokäytäntöihin.
Dialogi 2008; 12. Kellokoski goes to London. Hyvinkään sairaanhoitoalueen henkilöstölehti, Nro:2, 3.6.2008.

Turpeinen S, Kontio R, Välimäki M, Nikkonen M, Suominen T.
Sairaanhoitajat tarvitsevat koulutusta ja tukea väkivaltatilanteisiin.
[Nurses need education and support to manage aggressive patients in nursing].
Sairaanhoitaja 2008; 81(8): 17-19.

Makkonen P, Kuikka A, Lehtilä H.
Halikon sairaala vähentää pakon käyttöä psykiatrisessa hoidossa.
Hospitaali 7/2008, 8.

2007

ePsychNurse.Net – Eristämiskäytäntöjen kehittäminen koulutuksen avulla.
Hyvinkään sairaanhoitoalueen henkilöstölehti, Nro:2, 29.5.2007.

Pitkänen A, Pilli M, Välimäki M.
Kansainvälisellä hankkeella eväitä oman työn kehittämiseen.
ePsychNurse.Net -projekti. Submitted.

 

Palaa sivun alkuun.

 

Contacts with press

2008

Kun potilas heittää tuolin seinään. Pakkohoitokeinojen käyttö psykiatrisessa sairaanhoidossa on usein tilannekohtaista.
Turun yliopisto, mediajulkaisu 17.1.2008.

Mielenterveystyön ja hoitotieteen asiantuntijat koolla Turussa.
Turun yliopiston verkkolehti 19.9.2008.

Turussa pohditaan EU:n psykiatrista hoitoa.
Turun Sanomat 18.4.2008.

Kansainvälinen ePsychNurse.Net-hanke: Yhteisiä hoitokäytäntöjä haetaan aggressiivisten mielenterveyspotilaiden hoitoon.
Stakes, Dialogi, mediajulkaisu 17.3.2008.

ITU ry mukana kansainvälisessä seminaarissa Lontoossa.
Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry;n tiedotuslehti Ituja 2/2008, 7-8.

ePsychNurse.Net -projekti tuo vieraita Liettuasta Suomeen.
Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta. 22.7.2008.

Vaihtoehtoja pakkokeinoille.
Tehy 2/2008; 24-27.

Halikon sairaala yrittää vähentää potilaiden pakkotoimenpiteitä.
Salon Seudun Sanomat 18.8.2008. s. 6.

2007

Eristämiskäytäntöjen kehittäminen kansainvälisessä yhteistyössä.
Hospitaali. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti 3/2007; 5.

EU-hanke kehittää psykiatristen hoitajien pätevyyttä.
Sairaanhoitaja 7.12.2007; 26-27.

2006

Psykiatrista hoitoa kehitetään kuuden maan yhteishankkeessa.
Salon seudun Sanomat 2.11.2006;16.

Psykiatrisia hoitokäytäntöjä mietitään EU-hankkeessa.
Turun yliopisto, mediajulkaisu. 2.11.2006.

 

Palaa sivun alkuun.

 

Keynote presentations

2008

Välimäki M.
Connecting people, research and education in mental health nursing.
14th International Network for Psychiatric Nursing Research Conference (NPNR) 2008. 1-3.10.2008. Royal College on Nursing. University of Oxford, UK. Keynote presentation.

Välimäki, M.
Horatio Festival of Psychiatric Nursing: the age of dialogue. Malta, 5-9 November 2008. Keynote presentation.

2007

Välimäki M.
Psychiatric Nursing & Research – A Finnish example of how this is practiced on small and large scales and input towards international interest.
Foundation Congress of HORATIO – European Psychiatric Nurse, 22-23.March 2007 and General Assembly 24 March 2007. Arnhem, Alankomaat. Keynote presentation.

Välimäki M.
Contribution of Nursing Research to Nursing Autonomy.
8th Panhellenic Students' Nursing Conference. University of Athens, Greece. 27.4.2007. Keynote presentation.

 

Palaa sivun alkuun.

 

Abstracts (conference presentations)

2009

Kontio R, Välimäki, Putkonen H, Joffe G.
Are there Alternatives to Seclusion and Restraint? Session: Does good Psychiatric Practice depend on Culture? 
The 31th Congress of International Academy of Law and Mental Health. New York, USA, June 28th-July 4th, 2009. Oral presentation.

Lahti M., Välimäki M, Purssell E.
Is computer assisted learning among nurses or nursing students more effective than traditional learning? - A Mini-Review of Literature.
The 10th International Congress on Nursing Informatics in Helsinki Finland on 28 June – 1 July 2009. Poster presentation.

2008

Välimäki, M, Kuosmanen L, Hätönen H, Makkonen P, Kontio R, Pitkänen A, Jakobsson T, Laaksonen K. 
ePsychNurse.Net – hanke: täydennyskoulutusta mielenterveysalan sairaanhoitajille.
6-7.2.2008 Mieli 2008 – kansalliset mielenterveyspäivät. Laurea-ammattikorkeakoulu, Vantaa. Poster presentation.

Ranne P.
Terveysalan ammattilaisten asenteet.
6-7.2.2008 Mieli 2008 – kansalliset mielenterveyspäivät. Laurea-ammattikorkeakoulu, Vantaa. Poster presentation.

Chambers M, Guise V, Makkonen P, Välimäki M Bothello MAR, Scott A, Staniuliene V, Zanotti R.
Methodological challenges of conducting cross-cultural nursing research: The example of a survey of nurses’ attitudes to mental illness.
RCN Nursing Research conference. Liverpool, UK. 11.04.2008. Oral presentation.

Chambers M, Guise V, Botelho MAR, Scott A, Staniuliene V, Zanotti R, Välimäki M.
Improving continuing professional development opportunities for European mental health nurses.
RCN Mental Health Nursing conference, 6-7 March 2008. Chester, UK. Poster presentation.

Välimäki M.
Eettisesti laadukkaat hoitokäytännöt - esimerkkinä levottomat ja aggressiiviset potilaat.
Sairaanhoitajapäivät 2008. Messukeskus, Helsinki. 27.3.2008. Oral presentation

Kontio R, Turpeinen S, Kuosmanen L, Nikkonen M, Suominen T, Välimäki M.
Hoitajien koulutuksen ja tuen tarve aggressiivisen potilaan hoidossa akuuttipsykiatrian osastolla.
Sairaanhoitajapäivät 2008. Messukeskus, Helsinki. 27.3.2008. Oral presentation.

Cocoman A, Matthews A, Scott A, Välimäki M, Chambers M, Bothelo M, Staniuliene V, Zanotti R.
Irish mental health nurses' assessment, judgement and decision-making on managing episodes of distressed and disturbed behaviour.
Health4Life Conference, School of Nursing, Dublin City University, 4th September 2008. Oral presentation. 

Cocomann A. Matthews A, Scott A, Välimäki M, Chambers M, Bothelo M, Staniuliene V, Zanotti R.
ePsychNurse.Net – an European Commission funded project.
Psychiatric Nurses’ Association Annual Conference, Ballybofey, 18th April 2008, Oral presentation.

Kontio R, Välimäki M, Putkonen H, Cocoman A, Turpeinen S, Kuosmanen L, Joffe G.
Seclusion and restraint practices - nurses’ and physicians’ perceptions and needs for education and support, ethical aspects.
International Conference: Ethical aspects in mental health nursing. Klaipeda, Lithuania. 16.6.2008. Oral presentation.

Lahti M, Välimäki M, Kuosmanen L, Hätönen H, Makkonen P.
Ethical issues in e-Learning continuing education among psychiatric nurses.
Ethical aspects in mental health nursing. International conference. June 16th, 2008, Klaipeda, Lithuania. Oral presentation.

Anttila M, Välimäki M, Koivunen M.
Ethical concerns of information and communication technology in patient education.
Ethical aspects in mental health nursing, International Conference. 16 June 2008, Klaipeda, Lithuania. Oral presentation.

Kontio R, Välimäki M, Putkonen H, Cocoman A, Turpeinen S, Kuosmanen L, Joffe G.
Seclusion and restraint - nurses’ and physicians’ perceptions and needs for education and support.
National seminar of Japanese Psychiatric Nurses Association. Tokyo, Japan, 27.6.2008. Oral Presentation.

Välimäki M, Poola R, Kuosmanen L, Hätönen H, Makkonen P, Kontio R, Pitkänen A, Jakobsson T, Laaksonen K, Ranne P.
Potilaan väkivaltaisen käyttäytymisen hallinta psykiatrisessa hoitotyössä: Monikulttuurinen näkökulma.
X kansallinen hoitotieteellinen konferenssi 26-27.9.2008, Vaasa. Oral presentation.

Chambers M, Guise V, Välimäki M, Bothelo MAR, Scott A, Staniuliene V,  Zanotti R.
PsychNurse.Net: an international mental health nursing collaboration.
International Network for Psychiatric Nursing Research (NPNR) conference. Oxford, England. 1-3 October 2008. Oral presentation.

Chambers M, Guise V, Välimäki M, Staniuliene V.
Managing distressed and disturbed patients: Nurses’ reflections on well-managed situations and the value of learning from experience.
Horatio Festival of Psychiatric Nursing: the age of dialogue. Malta, 5-9 November 2008. Oral presentation.

Chambers M, Guise V, Välimäki M, Staniuliene V.
 “It’s a necessary evil”: nurses’ thoughts and feelings on the use of coercive interventions on acute inpatient units.
Horatio Festival of Psychiatric Nursing: the age of dialogue. Malta, 5-9 November 2008. Oral presentation. [Also presented at the St George’s University Research Day, London, England, 3 December 2008].

Chambers M, Guise V.
Nurses' attitudes to mental illness across six European countries.
South West London & St George’s Mental Health NHS Trust Research & Development Seminar, London, England. 10 January 2008. Oral presentation.

Chambers M.
Preparing nurses to support and care for distressed and disturbed patients: an EU collaboration.
Faculty of Health and Social Care Sciences, St George’s University and Kingston University, London, England. 4 December 2008. Oral presentation.

Botelho MAR, Paixão M J G.
Para uma melhoria da qualidade: Desenvolvimento de um programa de formação contínua de enfermeiros em hospitais psiquiátricos e unidades de internamento de psiquiatria.
Fórum Inter Unidades de Investigação, 30 de Maio 2008.

2007

Pitkänen A.
Interactive technology in education
19-20.4.2007 Häme Summer University, University of Tampere, Häme Polytechnic and Ministry of Health, Hämeenlinna. Poster presentation.

Kontio R.
International collaboration in project ePsychNurse.Net.
National forensic psychiatric nurse´s day. Tuusula, Finland. 30.5.2007. Oral presentation.

Jakobsson T.
Virtuaalisen ohjaus-, ja lisä- ja täydennyskoulutusmateriaalin rakentaminen koulutusorganisaation, työelämän sekä kansainvälisen yhteistyön avulla.
The Finnish National Board of Education and Omnia, The Joint Authority of Education in Espoo Region, Espoo, Finland. (27.10.2007).

Kontio R.
ePsychNurse.Net.
Sairaanhoitajapäivät 2007. 22-23.3.2007. Helsinki, Finland. Oral presentation.

Välimäki M, Scott A, Zanotti R, Chambers M, Staniuliene V, Botelho M.
Kohti parempaa laatua. Täydennyskoulutuksen kehittäminen psykiatrisiin sairaaloihin.
Sairaanhoitajapäivät 22-23.3.2007. Helsinki, Finland. Poster presentation.

Chambers M, Guise V.
ePsychNurse.Net: developing continuing professional development opportunities for nurses through an international research collaboration.
FHSCS 2nd Annual Nursing Research Conference “Research into Practice”. London, England 22.06.2007. Oral presentation.

Välimäki M, Hätönen H, Pitkänen A, Kuosmanen L, Jakobsson T, Koivunen M.
Increasing mental patient’s awareness of their rights – Information technology  applications.
XXXth  International Congress on Law and Mental Health. 24-30 June 2007, Padova, Italy.  Oral presentation.

Kontio R, Välimäki M.
Reducing use of coercion: Vocational training needs of nursing staff.
XXXth  International Congress on Law and Mental Health. 24-30 June 2007, Padova, Italia. Oral presentation.

Matthews A, Cocoman A, Scott A, Välimäki M.
Foucauldin interpretations of risk, power and gender in mental health nurses’ descriptions of managing aggression and violence in their practice.
Health for life conference 2007. Thinking, Feeling, Being - Critical Perspectives and Creative Engagement in Psychosocial Health. DCU, Ireland. 10-12.9.2007. Oral presentation.

Cocoman A, Matthews A, Scott A, Välimäki M, Chambers M, Bothelo M, Staniuliene V, Zanotti R.
An exploration of Irish mental health nurses’ experiences in the management of aggressive and disturbed patients.
5th European Congress on Violence Clinical Psychiatry, Amsterdam 25th - 27 th October 2007. Oral presentation.

Scott A, Välimäki M, Zanotti R, Chambers M, Staniuliene V, Botelho M.
Towards improved quality – developing nurses’ continuing vocational training in psychiatric hospitals and inpatient units.
Irish National Council for the Professional Development of Nursing Midwifery, Conference 2007. Team-Working to Support Excellence in Patient Care.14th – 15th November 2007. Poster presentation.

Chambers M, Guise V, Välimäki M.
Mental health nurses’ attitudes to mental illness and people with mental health problems: Results of a national survey in England.
Goodenough Conference Series - Unhealthy Professional Boundaries? Working together in Health and Social Care. London, England, 05.12.2007. Oral presentation.

Välimäki M, Hätönen H.
Technology-enhanced learning in mental health. Digital libraries and technology-enhanced learning.
European Commission, Directorate-General Information Society and Media, Unit E3: Cultural Heritage and Technology Enhanced Learning. Luxemburg. 18.12.2007. Poster presentation. 

Välimäki, M, Kuosmanen L, Hätönen H, Makkonen P, Kontio R, Pitkänen A, Jakobsson T, Laaksonen K.
ePsychNurse.Net -hanke: täydennyskoulutusta mielenterveysalan sairaanhoitajille.
6-7.2.2008 Mieli 2008 – kansalliset mielenterveyspäivät. Laurea-ammattikorkeakoulu, Vantaa. Poster presentation.

Ranne P.
Terveysalan ammattilaisten asenteet.
6-7.2.2008 Mieli 2008 – kansalliset mielenterveyspäivät. Laurea-ammattikorkeakoulu, Vantaa. Poster presentation.

Staniuliene V.
Ethical issues related to the management of distressed patients.
National Conference. Klaipeda Hotel Conference hall, Lithuania. 2.3.2007. Oral presentation.

Chambers M, Guise V, Makkonen P, Välimäki M Bothello MAR, Scott A, Staniuliene V, Zanotti R.
Methodological challenges of conducting cross-cultural nursing research: The example of a survey of nurses’ attitudes to mental illness.
RCN Nursing Research conference. Liverpool, UK. 11.04.2008. Oral presentation.

Chambers M, Guise V, Botelho MAR, Scott A, Staniuliene V, Zanotti R, Välimäki M.
Improving continuing professional development opportunities for European mental health nurses.
RCN Mental Health Nursing conference, 6-7 March 2008. Chester, UK. Poster presentation.

Välimäki M.
Eettisesti laadukkaat hoitokäytännöt - esimerkkinä levottomat ja aggressiiviset potilaat.
Sairaanhoitajapäivät 2008. Messukeskus, Helsinki. 27.3.2008. Oral presentation.

Kontio R, Turpeinen S, Kuosmanen L, Nikkonen M, Suominen T, Välimäki M.
Hoitajien koulutuksen ja tuen tarve aggressiivisen potilaan hoidossa akuuttipsykiatrian osastolla.
Sairaanhoitajapäivät 2008. Messukeskus, Helsinki. 27.3.2008. Oral presentation.

 

Palaa sivun alkuun.

 

Seminars organized  International seminars

2008

7th International Seminar of ePsychNurse.Net 18.9.2008, University of Turku, Turku, Finland.

6th International Seminar of ePsychNurse.Net 16-18.6.2008, Klaipeda College, Lithuania

5th International Seminar of ePsychNurse.Net 27.2.2008, Service User involvement in mental health services across 6 European countries. University of London, England

2007

4th International Seminar of ePsychNurse.Net 10.10.2007, Escola Superior de Enfermagem   Francisco Gentil, Portugal, Lisboa

3rd International Seminar of ePsychNurse.Net 28.6.2007, University of Padua,  Venice, Italy

2nd International Seminar of ePsychNurse.Net – Project “Towards improved quality – developing nurses’ continuing vocational training in psychiatric hospitals and inpatient units”. 7-9.2.2007, Dublin City University, Ireland

2006

1st International Seminar of ePsychNurse.Net – Project “Towards improved quality – developing nurses’ continuing vocational training in psychiatric hospitals and inpatient units”.  1.11.2006, University of Turku, Finland

 

Palaa sivun alkuun.

 

Seminars organized  National seminars

2008

Potilaan rajoittaminen psykiatrisessa sairaalahoidossa 10.1.2008, University of Turku, Finland.

Potilaan hoidon ja eristämiskäytäntöjen kehittäminen. Kokemuksia kansainväliseen EU-hankkeeseen (ePsychNurse.Net) osallistumisesta ja matkakertomuksia 21.5.2008. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Kellokosken sairaala, Tuusula, Finland.

Pitkäniemi biennaali II. Englantilainen näkökulma mielenterveyspotilaan hoitamiseen. 25.8.2008. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pitkäniemen sairaala, Nokia, Finland.

2007

Pakko Psykiatrisessa hoitotyössä – eristämiskäytäntöjen kehittäminen osana kansainvälistä yhteistyötä0. Märyn seminaari 20.11.2007, Halikon sairaala, Finland

Kansainvälisen EU-hankkeen ePsychNurse.Net esittelyä. Mitä tämä tarkoittaa HUS:ssa? Informaatiotilaisuus ja seminaari Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille 27.3.2007, Kellokosken sairaala, Tuusula, Finland.

Pitkäniemi biennaali. Kansainvälisiä näkökulmia mielenterveyspotilaan hoitamiseen. 1.10.2007. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pitkäniemen sairaala, Nokia, Finland.

HUS-group/ePsychNurse.Net/ R.Kontio, G.Joffe ect, HUS, 50 participants.

HUS-group/ePsychNurse.Net/R.Kontio, S.Syvänen ect, HUS 35 participants.

 

Palaa sivun alkuun.

 

Journal published in Lithuania with the following papers

(articles listed also above)

Anttila M, Välimäki M, Koivunen M.
Ethical questions related to ICT use in patient education.
Journal Applied Research in Health and Social sciences: Interface and Interaction 5 (2), 7-11.

Pilli M, Pitkänen A.
Psychiatric nurses‘ experiences of a vocational training course in  therapeutic management of aggression.
Journal Applied Research in Health and Social sciences: Interface and Interaction 5 (2), 12-16.

Chambers M, Borschmann R, Turner K, Lovell K, Goodrich-Purnell N, Gillard S.
Service user involvement in mental health research: practical and ethical considerations.
Journal Applied Research in Health and Social sciences: Interface and Interaction 5 (2), 17-22.

Lahti M, Välimäki M, Kuosmanen L, Hätönen H, Makkonen P, Chambers M.
Ethical issues in e-learning continuing education among psychiatric nuries.
Journal Applied Research in Health and Social sciences: Interface and Interaction 5 (2), 23-27.

Žydžiūnaitė V.
Evaluation of mental healthnurses‘ competence: Lithuanian experience.
Journal Applied Research in Health and Social sciences: Interface and Interaction 5 (2), 28-38.

Staniulienė V, Välimäki M, Galdikienė N.
Nurses’ perceptions of ethical issues related to management of distressed and disturbed patients in Lithuania.
Journal Applied Research in Health and Social sciences: Interface and Interaction 5 (2), 39-44.

Žebrauskaitė A, Staniulienė V.
Understanding of ethics of care in relation to ethics of justice.
Journal Applied Research in Health and Social sciences: Interface and Interaction 5 (2), 45-47.

Palaa sivun alkuun.