DepisNet

Kenelle DepisNet on suunniteltu?

DepisNet on suunniteltu Sinulle nuori, joka koet olevasi masentunut tai koet masennuksen ja ahdistuksen tunteita. Tämän palvelun kautta löydät tietoa masennuksen oireista ja sen hoidosta.

Tieto on ajantasaista ja luotettavaa.

DepisNet auttaa sinua saamaan tietoa hyvinvoinnista ja perhesuhteista.

Palvelun avulla voit käsitellä masennustasi ja löytää siihen juuri sinulle sopivaa hoitoa. Lisäksi voit palvelun avulla hakea tietoa omista oikeuksistasi, jotka kuuluvat sinulle kuntoutuksessa.

DepisNet on samaan aikaan suunnattu myös ammattihenkilöstölle, kuten hoitajille ja opetustoimen henkilöille, jotka haluavat olla auttamassa ja tukemassa masennuksen kanssa oireilevia nuoria.

 

Mitä DepisNet tarjoaa nuorelle?

Ongelmista puhuminen kasvokkain on joskus vaikeaa. DepisNet on palvelu, jossa voit rauhassa etsiä tietoa omasta terveydentilastasi.

Siellä voit kysyä neuvoa alan ammattilaiselta.

Vastaanottoaikojen odotukset ovat joskus hankalia. DepisNetissä et joudu odottamaan avun saantia.

DepisNet -palvelun sisältämät työkalut auttavat sinua pohtimaan asioita itsenäisesti. Niiden avulla pystyt parempaan keskusteluun myös sinua tukevan ammattilaisen kanssa. 

 

Kuinka DepisNet toimii?

DepisNet rakentuu tietosivustosta ja verkkotehtävistä.

Ensin nuori tutustuu verkkosivujen sisältöön ja tekee tehtäviä itsenäisesti. Tämän jälkeen nuori palauttaa tehtävät verkkoon ja nuoren ohjaaja antaa niistä palautteen. Sitten edetään seuraaviin tehtäviin. Verkkotehtävät toteutetaan sähköisessä ympäristössä ja ne jakautuvat viiteen eri teemaan.

Palvelu on rekisteröityneille käyttäjille maksullista. Rekisteröityminen vaatii käyttäjätunnuksen sekä salasanan. Vasta rekisteröitymisen jälkeen palvelun sivuja pääsee lukemaan.

Nuori voi keskustella ammattilaisen kanssa niistä asioista, jotka askarruttavat häntä. Yhdessä pohtiminen ja omien tunteiden läpikäyminen kuuluvat verkkoympäristössä tapahtuviin hoitotapaamisiin. Hoitotapaamiset tapahtuvat aina verkkoympäristössä.

Nuorella on mahdollisuus saada myös vertaistukea samojen oireiden kanssa eläviltä asiantuntijoiden valvonnassa.

 

Palvelun hyödyt auttaville ammattilaisille

Nuoren terveydenhoidossa ja koulutuksessa mukana oleva ammattilainen saa DepisNetin avulla paremman kuvan nuoren kokonaistilanteesta.

DepisNet tarjoaa nuorelle helposti saavutettavissa olevaa ja luotettavaa tietoa, joka on räätälöity hänen tarpeisiinsa.

DepisNet helpottaa tuomaan esiin vaikeaksi koetut asiat. Nuori saa palvelun kautta välineitä haastavien aiheiden työstämiseen itsenäisesti. Toisaalta nuori voi valita ohjausta ammattilaiselta silloin kun hän itse sitä haluaa.

Tehokas itsehoito koostuu ajantasaisesta tiedosta, nuoren oman elämäntilanteen pohdinnasta ja tässä tukena olevasta asiantuntijasta.

Parhaimmillaan nuorta hoitava ammattilainen saa tietoa nuoren voinnista myös hoitotapaamisten väliin jäävältä ajalta. Hoitotapaamisten väliin jäävällä ajalla nuoret voivat pohtia omaa tilannettaan ja täyttää esimerkiksi omaa päiväkirjaa.

 

Palvelua on vuoden 2012 loppuun mennessä testannut noin 70 nuorta erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian klinikalta. Lue heidän kokemuksistaan.

Haluatko lisätietoa palvelusta? Ole hyvä ja ota yhteyttä, niin keskustelemme kanssasi yhteistyöstä tarkemmin!

 
HON code

Sivusto noudattaa luotettavan terveyttä koskevan tiedon HONcode-standardia
Lisätietoja.

 DepisNet