Kokemuksia DepisNetistä

Nuoret

Sain purkaa ajatuksiani ihan vapaasti ilman, että kukaan tuomitsee tai ajattelee mitään.

Oli hauska pohtia myös sellaisia aiheita ja ajatuksia, joita ei ehkä yleensä tulisi pohtineeksi.

Joitain asioita ei vain uskalla sanoa ääneen.

Sain kirjoittaa asioista silloin, kun sitä eniten tarvitsin.

Pidin erityisesti pohtimistehtävistä. Niitä oli viikko aikaa tehdä ja sai valita itselleen sopivimman ajan ja työskentelytavan.

Sain viimein tehdä jotain itsenäisesti ilman, että kukaan hengittää niskaan.

DepisNet auttoi kiinnittämään enemmän huomiota siihen, mikä kaikki vaikuttaa jaksamiseen.

DepisNetin aiheet antoivat uutta ajateltavaa, vaikka ei kauheasti tullut kirjoitettua tehtäväalueelle. 

Itsenäinen työskentely antoi enemmän tilaa omille ajatuksille. Kukaan ei ollut koko ajan antamassa ajatuksille tiettyä suuntaa, vaan sai itse mietiskellä.

Olin tyytyväinen siihen kuinka kysymykset avasivat reitin syvempään itsetutkiskeluun ja siten lähemmäs ongelmieni alkukohtaa.

 ”Näin vaihteeksi vähän hyviäkin puolia itsessäni.”

Hoitajat

DepisNetistä on selkeästi hyötyä nuorille, jotka sitoutuvat palvelun aktiiviseen käyttöön.

DepisNetin myötä meillä on yksi väline enemmän hoitaa nuorta. Käytämme tätä nyt kaikkien kuntoutujien kanssa.

DepisNet selkiytti nuorille, mistä masennuksessa on kyse – masennus on sairaus, eikä siitä tarvitse tuntea häpeää eikä syyllisyyttä. Tällä oivalluksella on nuorille suuri merkitys.

Nuorelle on tärkeää saada luotettavaa tietoa esimerkiksi siitä, mihin kaikkeen oma masennus liittyy. DepisNet tarjoaa tällaista tietoa sekä mahdollisuuden keskustella anonyymisti muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

 

Esimiehet

Näkisin DepisNetin erittäin mielelläni kouluterveydenhuollon välineenä. Siitä voisi olla hyötyä myös terveystiedon opetuksessa.

DepisNet auttaa nuorta tunnistamaan omaa vointiaan ja ohjaa avun piiriin.

Erikoissairaanhoidossa DepisNet voi toimia yhteisenä työskentelyn raamina, struktuurina masennuksen hoidossa, ikään kuin protokollana.

DepisNet voisi toimia myös asennekasvattajana ja lisätä myönteistä suhtautumista mielenterveysasioita kohtaan.

DepisNet toi paljon hyvää ja konkreettista tullessaan – mielenkiintoisia ja innostavia kehittämishenkisiä tapaamisia sekä kiperiä keskusteluja samalla alalla toimivien kesken.

DepisNet innoitti ja haastoi muutokseen.

DepisNetin käyttöönotto teetti työtä, mutta oli vaivan arvoista, ehdottomasti. Suosittelen!

”DepisNet helpottaa tiedon antamista nuorelle. Paneuduimme DepisNetin avulla syvemmin vaikeisiinkin asioihin, joita aiemmin ehkä vain sivuttiin.”