Kokemuksia MieliNetistä

Kokemuksia MieliNetistä”MieliNet toi vaihtelua sairaalahoitoon.”

Mielenterveysasiakkaat

Hoitaja oli hyvin kärsivällinen ja meillä oli koko opetuksen ajan tiivis suhde toisiimme.

Jokaisella hoitokerralla oli oma aiheensa, ja sivustolta löytyi tietoa näistä aiheista. Niitä käytiin sitten läpi ohjatusti.

Mun mielestä tämä on paljon nopeampi ja tehokkaampi tapa opettaa näitä asioita.

Tässä saa mahdollisuuden selvittää omia asioita ja samalla keskustella vähän syvemmin omasta sairaudestaan.

Mun mielestä tämä sopii kaikille potilaille.

Verkossa on niin paljon asiaa – oleellisen tiedon valikoiminen saattaa olla hankalaa. MieliNet toi apua tähän.

Sain aika paljon uutta tietoa esimerkiksi potilaan oikeuksista, vaikka olen ollut hyvin pitkään psykiatrisen hoidon piirissä.

Tästä jää käteen jotain, johon voi sitten tutustua omassa rauhassa omassa huoneessa ja niin poispäin.

 

Hoitajat”Opetus vie aikaa, mutta on antoisaa. Sen avulla saa erilaisen tavan keskustella potilaan kanssa ja olla yhteydessä.”

MieliNet on osoittautunut antoisaksi ja toimivaksi silloin, kun siihen pystyy varaamaan aikaa ja potilaan kunto on sellainen, että hän kykenee seuraamaan opetusta ja hyötymään siitä.

Kontaktin luominen potilaaseen helpottuu, ja potilas saa aikaa itselleen.

Olen itsekin oppinut uutta. Sivuston läpikäynti potilaan kanssa poikii suunnattoman määrän aiheita keskustelun pohjaksi.

Saatan itsekin tarkistaa joitakin asioita sivuilta.

MieliNet vähentää mystisyyttä psykiatristen sairauksien ympärillä.

Täällä on paljon tietoa ja hyviä havainnollistuksia.

Potilaalle on helpottavaa saada tietoa sairaudestaan ja oireistaan esimerkiksi printattuna, koska siten niitä voi lukea myös myöhemmin.

Uskon, että MieliNet toimii monelle yksinäiselle vertaistuen tavoin.

MieliNet antaa neutraalin lähestymistavan asioihin.

Sivusto jäsentää myös hoitajan työskentelyä potilasohjauksessa.

MieliNetin avulla hoitaja saa tietää, mitkä asiat potilasta kiinnostavat.

 

Hallinnollinen henkilöstö

Tässä on rakennettu jotain aivan uutta. MieliNet tarjoaa potilaan kohtaamiseen uudenlaisen välineen, vuorovaikutteisen yhteistyömuodon hoitajien kanssa.

MieliNet on uudenlainen toimintatapa, joka palvelee sekä potilaita että hoitajia.