Kokemuksia SafelyNetistä

Esimiehet

Kurssista on ollut hyötyä – sen jälkeen asioita on pohdittu ääneen.

Kurssin myötä päätöksenteon eettisyys on korostunut ja asenteet ovat muuttuneet sallivimmiksi.

Kurssiin kannattaa varata aikaa ja tehdä tarvittavia työaikajärjestelyjä.

Hoitajien työ helpottuu, kun potilaita voidaan hoitaa ilman eristämistoimenpiteitä.

Asioista keskusteleminen on lisääntynyt ja osastollamme on otettu käyttöön uusia toimintatapoja.

Työryhmätyöskentelystä on tullut osa levottoman potilaan hoitoa.

Ei välttämättä tehdä enää niin kuin ennen.

 ”Hoitajien työ on helpottunut. Asioista keskustellaan aiempaa enemmän."

Hoitajat

On hyödyllistä keskustella muiden sairaaloiden hoitajien kanssa työstä – verkkokurssi tarjosi tälle puitteet.

Pystyimme yhdessä pohtimaan asioita myös osastolla, kun kurssille osallistui yhtä aikaa monta osaston työntekijää.

Kävimme ryhmässä läpi potilasasioita ja haastavia tilanteita, joita sitten työstettiin kurssilla. Kurssin anti on tärkeää jakaa myös muun osaston henkilökunnan käyttöön.

Tietokoneen käyttö jännitti aluksi, vaikka siitä lopulta selvisi hyvin.

Kurssilla asioita käytiin läpi systemaattisesti ja monipuolisesti.

Tutkitun tiedon maastouttaminen ei ole mikään helppo juttu – mieluummin tekee niin kuin on tottunut tekemään. Tämä kurssi kuitenkin ravisteli ajatuksia ja valotti uusia vaihtoehtoja. Voin suositella kurssia, vaikka se myös vaati paljon.

Kurssi toi hyvin esiin hoitotyön merkityksen sekä moniammatillisen työskentelyn tärkeyden.