Konsultointi

 

Kenelle?

EduMentalin konsultointipalvelut on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille, jotka haluavat kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti ja tutkimukseen perustuen.

Millaisia ratkaisuja konsultointi tarjoaa?

Palvelu koostuu asiakkaalle räätälöidyistä koulutus-, tuki- ja konsultaatiotapaamisista, joiden avulla organisaatiota ohjataan yhteisesti sovittuja tavoitteita kohti.

Erikoisosaamistamme ovat potilaslähtöisen toiminnan, työyhteisöjen ilmapiirin sekä henkilökunnan työhyvinvoinnin kehittäminen.

Toimintamme perustuu tutkimusnäyttöön, henkilökunnan ammattitaitoon sekä potilaiden näkemysten huomioimiseen. 

Käytännön toteutus

Tutkimusryhmämme tarjoaa konsultointia organisaatioiden käyttöön. Palvelu toteutetaan yksilöllisesti ja tarvelähtöisesti. Organisaatiot nimeävät itselleen konkreettisen kehittämiskohteen, jota lähdetään työstämään systemaattisena prosessina.

Palvelun toteutusmuotoina käytetään koulutusta, seminaareja, workshop-iltapäiviä sekä ryhmätyöskentelyä. Konsultaation pituus ja aikataulu sovitaan yksilöllisesti yhteistyössä organisaatioiden kanssa.

Konsultointi toteutetaan siten, että sen hyödyt ja mahdolliset vaikutukset ovat arvioitavissa ja mitattavissa.

Palvelun hyödyt

Olemme saavuttaneet hyviä tuloksia erityisesti työntekijöiden ammatillista kasvua tukevalla ja potilaslähtöisellä työotteella.

Haluatko lisätietoa palvelusta? Ole hyvä ja ota yhteyttä, niin keskustelemme kanssasi yhteistyöstä tarkemmin!